10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Daļu reizināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Daļas dalīšana ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Jauktu skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dalījums kā decimāldaļa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Daļveida izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Skaitliskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Algebriskā summa

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Matemātiskas izteiksmes uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Skaitliska izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Matemātiskas izteiksmes izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Atbilstoša matemātiska izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Izteiksme ar vispārīgiem lielumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Izteiksme ar vispārīgiem lielumiem (2 darbības)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Preces cenas atlaide

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Atlaides procentu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Procenti no cenas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Saistītais pieraksts ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Darbības ar racionāliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Skaitliskas izteiksmes sastādīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Uzdevumi par cenu atlaidēm

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem