Teorija

Uzdevumi

1. Algebriskas izteiksmes definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Algebriskas izteiksmes uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Algebriska izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Skaitļi vispārīgā veidā

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Izteiksmes nosaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Algebriska izteiksme ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Izteiksme aprakstītajai situācijai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Identiskas izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (veseli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (racionāli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (negatīvi koeficienti)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Secinājumu izdarīšana no vienādības

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vidējā ātruma izteiksme (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Algebriskas izteiksmes izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Situācijai atbilstoša algebriska izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem