Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes Algebriska izteiksme, burti, nezināmie, mainīgie lielumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes definīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildina teikumu, lai izveidotu algebriskas izteiksmes definīciju.
2. Algebriskas izteiksmes uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda atbilstošo algebrisko izteiksmi.
3. Algebriska izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Doto formulējumu pārveido par algebrisku izteiksmi.
4. Skaitļi vispārīgā veidā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Jāuzraksta algebriska izteiksme dotajam naturālajam skaitlim.
5. Izteiksmes nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka algebriskās izteiksmes nosaukumu.
6. Algebriska izteiksme ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāuzraksta izteiksme, kas formulēta vārdiski.
7. Izteiksme aprakstītajai situācijai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta izteiksmi aprakstītajai situācijai.
8. Identiskas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda dotajai izteiksmei identiskas izteiksmes.
9. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (veseli skaitļi).
10. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (racionāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (racionāli skaitļi).
11. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (negatīvi koeficienti) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (racionāli skaitļi).
12. Algebriskas izteiksmes vērtība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (negatīva vērtība un negatīvs koeficients).
13. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina izteiksmes vērtību, izteiksmē kvadrāts un atņemšana.
14. Secinājumu izdarīšana no vienādības 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izdara secinājumus par vienu no vienādības lielumiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējā ātruma izteiksme (2009) Citi vidēja 1p. Uzraksta algebrisku izteiksmi vidējā ātruma aprēķināšanai (2009).
2. Algebriskas izteiksmes vērtība Citi vidēja 1p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (2004.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes uzrakstīšana Citi vidēja 1p. Norāda atbilstošo algebrisko izteiksmi.
2. Jautājumam atbilstoša izteiksme Citi vidēja 1p. Norāda, ko izsaka dotā algebriskā izteiksme.
3. Izteiksmes nosaukums Citi vidēja 1p. Nosaka algebriskās izteiksmes nosaukumu.
4. Aprakstītajai situācijai atbilstoša izteiksme Citi vidēja 1p. Uzraksta izteiksmi aprakstītajai situācijai.
5. Identiskas izteiksmes Citi vidēja 1p. Norāda dotajai izteiksmei identisku izteiksmi.
6. Algebriskas izteiksmes vērtība Citi vidēja 1p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes izveidošana 00:25:00 vidēja 6p. Demonstrē zināšanas un prasmes vārdisku formulējumu pārveidot par algebrisku izteiksmi.
2. Situācijai atbilstoša algebriska izteiksme 00:20:00 vidēja 4p. Demonstrē zināšanas un prasmes uzrakstīt situācijai atbilstošu algebrisku izteiksmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes nosaukums 00:20:00 vidēja 5p. Demonstrē zināšanas un prasmes noteikt izteiksmes nosaukumu pēc darbībām.
2. Algebriskas izteiksmes vērtības aprēķināšana 00:20:00 vidēja 9p. Demonstrē zināšanas un prasmes aprēķināt algebriskas izteiksmes vērtību.