Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes Algebriska izteiksme, burti, nezināmie, mainīgie lielumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes definīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina teikumu, lai izveidotu algebriskas izteiksmes definīciju.
2. Algebriskas izteiksmes uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbilstošo algebrisko izteiksmi.
3. Algebriska izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doto formulējumu pārveido par algebrisku izteiksmi.
4. Skaitļi vispārīgā veidā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Jāuzraksta algebriska izteiksme dotajam naturālajam skaitlim.
5. Izteiksmes nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka algebriskās izteiksmes nosaukumu.
6. Algebriska izteiksme ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāuzraksta izteiksme, kas formulēta vārdiski.
7. Izteiksme aprakstītajai situācijai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta izteiksmi aprakstītajai situācijai.
8. Identiskas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda dotajai izteiksmei identiskas izteiksmes.
9. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (veseli skaitļi).
10. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (racionāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (racionāli skaitļi).
11. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (negatīvi koeficienti) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (racionāli skaitļi).
12. Algebriskas izteiksmes vērtība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (negatīva vērtība un negatīvs koeficients).
13. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina izteiksmes vērtību, izteiksmē kvadrāts un atņemšana.
14. Secinājumu izdarīšana no vienādības 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izdara secinājumus par vienu no vienādības lielumiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējā ātruma izteiksme (2009) Citi vidēja 1 p. Uzraksta algebrisku izteiksmi vidējā ātruma aprēķināšanai (2009).
2. Algebriskas izteiksmes vērtība Citi vidēja 1 p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību (2004.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes uzrakstīšana Citi vidēja 1 p. Norāda atbilstošo algebrisko izteiksmi.
2. Jautājumam atbilstoša izteiksme Citi vidēja 1 p. Norāda, ko izsaka dotā algebriskā izteiksme.
3. Izteiksmes nosaukums Citi vidēja 1 p. Nosaka algebriskās izteiksmes nosaukumu.
4. Aprakstītajai situācijai atbilstoša izteiksme Citi vidēja 1 p. Uzraksta izteiksmi aprakstītajai situācijai.
5. Identiskas izteiksmes Citi vidēja 1 p. Norāda dotajai izteiksmei identisku izteiksmi.
6. Algebriskas izteiksmes vērtība Citi vidēja 1 p. Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes izveidošana 00:25:00 vidēja 6 p. Demonstrē zināšanas un prasmes vārdisku formulējumu pārveidot par algebrisku izteiksmi.
2. Situācijai atbilstoša algebriska izteiksme 00:20:00 vidēja 4 p. Demonstrē zināšanas un prasmes uzrakstīt situācijai atbilstošu algebrisku izteiksmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes nosaukums 00:20:00 vidēja 5 p. Demonstrē zināšanas un prasmes noteikt izteiksmes nosaukumu pēc darbībām.
2. Algebriskas izteiksmes vērtības aprēķināšana 00:20:00 vidēja 9 p. Demonstrē zināšanas un prasmes aprēķināt algebriskas izteiksmes vērtību.