1. Algebriskas izteiksmes vērtība

  2. Lineāras algebriskas izteiksmes

  3. Iekavu atvēršana. Zīmes ienešana iekavās