10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Līdzīgo locekļu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Līdzīgie locekļi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Līdzīgo savilkšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Līdzīgo savilkšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Līdzīgo savilkšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vienādības locekļa noteikšana (veseli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izteiksmes vienkāršošana (daļas ar mainīgo skaitītājā)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Daļu saskaitīšana vai atņemšana (mainīgie skaitītājā)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Līdzīgo locekļu savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Iekavas skaitliskai izteiksmei

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Mainīgā reizināšana un dalīšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Perimetrs kā polinoms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Iekavu atvēršana, reizinātājs pirms iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Iekavu atvēršana un līdzīgo saskaitāmo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Iekavu atvēršana un līdzīgo saskaitāmo savilkšana (negatīvi reizinātāji)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Algebriskas izteiksmes vērtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Algebriskas izteiksmes vērtība II

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Figūru perimetru izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Iekavu atvēršana (pirms iekavām mīnus zīme)

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Ceļš, laiks, ātrums (2009)

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Līdzīgie saskaitāmie

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Algebrisku izteiksmju vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem