Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana Identisks pārveidojums - līdzīgo saskaitāmo savilkšana.
2. Iekavu atvēršana Iekavu atvēršana, pirms kurām ir + vai - zīme.
3. Reizinātāja ienešana iekavās Reizinājuma atbrīvošana no iekavām (reizinātājs pirms vai pēc iekavām).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgo locekļu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskata izteiksmē līdzīgos locekļus.
2. Līdzīgie locekļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda līdzīgos locekļus.
3. Līdzīgo savilkšana I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic līdzīgu monomu saskaitīšanu, atņemšanu.
4. Līdzīgo savilkšana II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic līdzīgu monomu saskaitīšanu, atņemšanu.
5. Līdzīgo savilkšana III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, kurām izteiksmēm nevar savilkt līdzīgos saskaitāmos.
6. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, kurās izteiksmēs līdzīgie saskaitāmie savilkti pareizi.
7. Vienādības locekļa noteikšana (veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienādības nezināmo locekli.
8. Izteiksmes vienkāršošana (daļas ar mainīgo skaitītājā) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita daļas ar mainīgo skaitītājā.
9. Daļu saskaitīšana vai atņemšana (mainīgie skaitītājā) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita/atņem daļas, kurām skaitītājā ir mainīgie.
10. Līdzīgo savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Savelk četrus līdzīgos saskaitāmos.
11. Līdzīgo locekļu savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Savelk divus pārus līdzīgo saskaitāmo.
12. Iekavas skaitliskai izteiksmei 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai skaitliskai izteiksmei iekavas atvērtas pareizi.
13. Mainīgā reizināšana un dalīšana ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mainīgo dala/reizina ar skaitli.
14. Perimetrs kā polinoms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta dotās figūras perimetra izteiksmi kā polinomu.
15. Iekavu atvēršana, reizinātājs pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atver iekavas, pirms kurām ir reizinātājs.
16. Iekavu atvēršana un līdzīgo saskaitāmo savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atver iekavas, pirms kurām ir reizinātājs, un savelk līdzīgos saskaitāmos.
17. Izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atver iekavas, pirms kurām ir negatīvs reizinātājs, un savelk līdzīgos saskaitāmos.
18. Iekavu atvēršana un līdzīgo saskaitāmo savilkšana (negatīvi reizinātāji) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atver iekavas, pirms kurām ir reizinātājs, un savelk līdzīgos saskaitāmos.
19. Algebriskas izteiksmes vērtība I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienkāršo algebrisku izteiksmi un aprēķina tās vērtību.
20. Algebriskas izteiksmes vērtība II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Savelk līdzīgos saskaitāmos un aprēķina izteiksmes vērtību.
21. Figūru perimetru izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.
22. Iekavu atvēršana (pirms iekavām mīnus zīme) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Norāda atbildi, kurā pareizi atvērtas iekavas, pirms kurām ir mīnus zīme.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļš, laiks, ātrums (2009) Citi augsta 1 p. Norādi algebrisku izteiksmi, kas izsaka vidējo ātrumu (2009).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksme figūras perimetram Citi augsta 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.
2. Līdzīgo izteiksmju noteikšana Citi vidēja 1 p. Norāda savstarpēji līdzīgas izteiksmes..
3. Pareizās izteiksmes norādīšana (līdzīgo savilkšana) Citi vidēja 3 p. Norāda, kurās izteiksmēs līdzīgie saskaitāmie savilkti pareizi.
4. Vienādības locekļa noteikšana (racionāli skaitļi) Citi vidēja 1 p. Nosaka vienādības nezināmo locekli.
5. Izteiksmes vienkāršošana (daļas) Citi vidēja 1 p. Norāda pareizo atbildi par izteiksmes vienkāršošanu (daļas ar mainīgo skaitītājā).
6. Izteiksmes vienkāršošana, iekavu atvēršana Citi vidēja 2 p. Vienkāršo izteiksmi, vispirms atverot iekavas.
7. Iekavu atvēršana,ja pirms iekavām ir reizinātājs Citi vidēja 1 p. Atver iekavas, pirms kurām ir reizinātājs.
8. Iekavu atvēršana un līdzīgo saskaitāmo savilkšana Citi vidēja 2 p. Norāda pareizo atbildi, izteiksmi vienkāršojot.
9. Izteiksmes vienkāršošana ar iekavu atvēršanu un līdzīgo saskaitāmo savilkšanu Citi vidēja 2 p. Norāda pareizo atbildi, izteiksmi vienkāršojot.
10. Iekavu atvēršana (pirms iekavām mīnus zīme) Citi augsta 1 p. Norāda atbildi, kurā pareizi atvērtas iekavas, pirms kurām ir mīnus zīme.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgie saskaitāmie 00:15:00 vidēja 3 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par līdzīgo saskaitāmo noteikšanu.
2. Algebrisku izteiksmju vienkāršošana 00:20:00 vidēja 8 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par algebrisku izteiksmju vienkāršošanu.
3. Iekavu atvēršana 00:20:00 vidēja 6 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par iekavu atvēršanu, pirms kurām ir reizinātājs.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana 00:20:00 vidēja 4 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par līdzīgo saskaitāmo savilkšanu.
2. Algebrisku izteiksmju vienkāršošana reālās situācijās 00:25:00 vidēja 4 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par algebrisku izteiksmju vienkāršošanu uzdevumos ar reālu kontekstu.
3. Algebrisku izteiksmju vienkāršošana un vērtības aprēķināšana 00:10:00 vidēja 4 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par algebriskas izteiksmes vērtības aprēķināšanu, pirms tam to vienkāršojot.