10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Lai summu sareizinātu ar skaitli, katrs summas loceklis jāreizina ar šo skaitli.
Piemērs:
3x4=3x4=3x34=3x12
Ievēro, ka reizināšanas zīmi pirms iekavām un pirms burta neraksta.
Lai vieglāk būtu saprast, ar ko reizināt, var vilkt lociņus uz katru saskaitāmo.
 
7_6_3_12.svg
 
Reizinātājs var atrasties arī aiz iekavas. Tad rīkojas līdzīgi.
 
7_6_3_13.svg
 
Grūtāk izpildīt iekavu atvēršanu, ja reizinātājs ir negatīvs, tad ir gan jāreizina, gan jāmaina zīmes.
 
7_6_3_14.svg
 
7_6_3_15.svg

Ja iespējams, pēc iekavu atvēršanas saskaita līdzīgos locekļus, t.i., vienkāršo izteiksmes.