4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitliskas izteiksmes Skaitliskas izteiksmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu reizināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Daļu reizina ar daļu.
2. Daļas dalīšana ar daļu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdala daļu ar daļu.
3. Jauktu skaitļu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala jauktu skaitli ar daļu.
4. Dalījums kā decimāldaļa 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dalījumu izsaka kā decimāldaļu.
5. Daļveida izteiksmes vērtība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka daļveida izteiksmes vērtību.
6. Skaitliskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina skaitliskas izteiksmes vērtību.
7. Saistītais pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izteiksmes vērtību.
8. Algebriskā summa 1. izziņas līmenis zema 4 p. Nosaka algebriskās summas rezultātu.
9. Matemātiskas izteiksmes uzrakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta matemātisku izteiksmi no vārdiska teikuma.
10. Skaitliska izteiksme 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta skaitlisku izteiksmi un aprēķina tās vērtību.
11. Matemātiskas izteiksmes izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta formulējumam norāda atbilstošo izteiksmi.
12. Atbilstoša matemātiska izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda izteiksmi, kas atbilst formulējumam.
13. Izteiksme ar vispārīgiem lielumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta izteiksmi vispārīgiem lielumiem.
14. Izteiksme ar vispārīgiem lielumiem (2 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta izteiksmi vispārīgiem lielumiem.
15. Preces cenas atlaide 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbildes, kurās ir skaidrojums dotajai preču zīmei.
16. Atlaides procentu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No cenu zīmes nosaka, cik liela ir atlaide.
17. Procenti no cenas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda pareizo atbildi par preces cenas atlaidi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saistītais pieraksts ar daļu Citi vidēja 5 p. Aprēķina izteiksmes vērtību (2001)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu Citi vidēja 1 p. Jauktu skaitli dala ar daļu.
2. Izteiksme ar racionāliem skaitļiem Citi vidēja 2 p. Izpilda darbības ar racionāliem skaitļiem (kāpināšana, saskaitīšana).
3. Algebriskā summa Citi zema 4 p. Nosaka algebriskās summas vērtību.
4. Skaitliska izteiksme un tās vērtība Citi vidēja 2 p. Uzraksta skaitlisku izteiksmi un aprēķina tās vērtību.
5. Matemātiskas izteiksmes izveidošana Citi vidēja 1 p. Izveido tekstuālajam formulējumam atbilstošo izteiksmi.
6. Atbilstoša matemātiska izteiksme Citi vidēja 1 p. Norāda izteiksmi, kas atbilst formulējumam.
7. Izteiksme ar vispārīgiem lielumiem Citi vidēja 1 p. Uzraksta izteiksmi vispārīgiem lielumiem.
8. Izteiksme ar vispārīgiem lielumiem (2 darbības) Citi vidēja 1 p. Uzraksta izteiksmi vispārīgiem lielumiem.
9. Preces cenas atlaide Citi augsta 1 p. Norāda attēlu, kas atbilst dotajam skaidrojumam.
10. Cenu atlaides Citi vidēja 1 p. No cenu zīmes nosaka, cik liela ir atlaide.
11. Atlaides precēm Citi augsta 3 p. Norāda pareizo atbildi par preces cenas atlaidi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar racionāliem skaitļiem 00:20:00 vidēja 9 p. Veic darbību ar racionāliem skaitļiem.
2. Skaitliskas izteiksmes sastādīšana 00:30:00 vidēja 10 p. Izveido atbilstošu skaitlisku izteiksmi un aprēķina tās vērtību.
3. Uzdevumi par cenu atlaidēm 00:30:00 vidēja 7 p. Nosaka cenu atlaides procentus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas izteiksmes vērtība 00:20:00 vidēja 10 p. Aprēķina skaitliskas izteiksmes vērtību (vairākas darbības).
2. Algebriskas izteiksmes izveidošana 00:20:00 vidēja 4 p. Izveido atbilstošu algebrisku izteiksmi.