Teorija

Uzdevumi

1. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nevienādība lineāras funkcijas pētīšanā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nevienādība lineāras funkcijas pētīšanā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Lineāra nevienādība par trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nevienādība situāciju uzdevumā. Baseins

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Nevienādība situāciju uzdevumā. Cisterna

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Situāciju uzdevums par apmeklējuma izdevīgumu

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Situāciju uzdevums par cenas izdevīgumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Situāciju uzdevums ar nevienādību un veselu atrisinājumu

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Vienkārša nevienādību sistēma

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Lineāru nevienādību sistēma I

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Lineāru nevienādību sistēma II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Nevienādību sistēma par trijstūra malām

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Taisnstūra malas, perimetrs. Divkāršā nevienādība

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Divkāršās nevienādības atrisināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nevienādību sistēma (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Trijstūra eksistence (2014)

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Nevienādību sistēma (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Aplamas/patiesas nevienādības par trijstūri (2008)

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem