Lineāras nevienādības teksta uzdevumos
 
Daudzi teksta uzdevumi, kurus grūti atrisināt, piemēram, ar jautājumiem, viegli risinās, ja atbilstoši uzdevuma aprakstam sastāda nevienādību.
 
Lai, risinot teksta uzdevumu sastādītu nevienādību:
Lasi!
Ar burtu, piemēram, \(x\) apzīmē prasīto nezināmo lielumu (vai citu nezināmo lielumu, no kura pēc tam var viegli aprēķināt prasīto).
Saproti!
Izsaki citus dotos lielumus ar dotajiem skaitļiem un apzīmēto jauno mainīgo.
Plāno!
Sastādi nevienādību, izmantojot uzdevuma nosacījumus.
Risini!
Atrisini nevienādību.
Pārbaudi!
Atrasto nezināmā vērtību novērtē atbilstoši uzdevuma nosacījumiem.
Lasi!
Liene iegādājās 21 uzlīmes. Cik atklātņu viņa var uzdāvināt draugiem, lai atliktu vismaz 7 uzlīmes?
 
Plāno un saproti!
\(x\ \)... tik uzlīmju Liene uzdāvināja.
\(21 - x\) ... tik uzlīmju Lienei atliktu.
Sastādi nevienādību: 21x7
Risini!
21x21721x721x14:(1)x14
 
Pārbaudi!
217141414
Nevienādība ir patiesa!
 
Atbilde.
Liene var uzdāvināt ne vairāk par 14 uzlīmēm.