Teorija

Lineāras nevienādības teksta uzdevumos
 
Daudzi teksta uzdevumi, kurus grūti atrisināt, piemēram, ar jautājumiem, viegli risinās, ja atbilstoši uzdevuma aprakstam sastāda nevienādību.
 
Lai, risinot teksta uzdevumu sastādītu vienādojumu:
Lasi!
Ar burtu, piemēram, x apzīmē prasīto nezināmo lielumu (vai citu nezināmo lielumu, no kura pēc tam var viegli aprēķināt prasīto.
Saproti!
Izsaki citus uzdevumā dotos lielumus ar dotajiem skaitļiem un mainīgo, piemēram, x.
Plāno!
Izmantojot uzdevuma nosacījumus, sastādi vienādojumu.
Risini!
Atrisini vienādojumu.
Pārbaudi!
Atrasto nezināmā vērtību novērtē atbilstoši uzdevuma nosacījumiem.
Piemērs:
Lasi!
Margots iegādājās 29 apsveikumu atklātnes. Cik atklātņu viņš var izsūtīt, lai atliktu vismaz 8 atklātnes?
 
Plāno un saproti!
\(x\).. tik atklātņu Margots izsūtīja
\(29 - x\) ..tik atklātņu Margotam atliktu
 
Risini!
29x8x829x21x21
 
Pārbaudi!
298212121
Nevienādība ir patiesa!
 
Atbilde.
Margots var izsūtīt ne vairāk par 21 atklātnēm.
Atsauce:
France, I., Lāce, G., Pickaine, L., Miķelsone, A. (2007) Matemātika 7.klasei, Lielvārds