10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineāru nevienādību lietošana Lineāras nevienādības situāciju uzdevumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka lielāko/mazāko iespējamo skolēnu skaitu.
2. Nevienādība lineāras funkcijas pētīšanā I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka argumenta vērtības, ar kurām funkcija negatīva/pozitīva.
3. Nevienādība lineāras funkcijas pētīšanā II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka argumenta vērtības, ar kurām funkcija negatīva/pozitīva. Izvēlas intervālu.
4. Lineāra nevienādība par trijstūra leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka otra leņķa robežas, ja viens ir vismaz a.
5. Nevienādība situāciju uzdevumā. Baseins 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Strukturēts. Jānosaka, pēc cik stundām 1. baseinā būs lielāks ūdens daudzums.
6. Nevienādība situāciju uzdevumā. Cisterna 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jānosaka, pēc cik stundām 1. cisternā būs lielāks ūdens daudzums.
7. Situāciju uzdevums par apmeklējuma izdevīgumu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrisina situāciju uzdevumu par apmeklējumu skaita izdevīgumu, salīdzinot divās iestādēs.
8. Situāciju uzdevums par cenas izdevīgumu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sastāda lineāru nevienādību un izmanto to akcijas izdevīguma noteikšanai.
9. Situāciju uzdevums ar nevienādību un veselu atrisinājumu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sastāda nevienādību un atrisina situāciju uzdevumu ar veselā atrisinājuma pielietojumu.
10. Vienkārša nevienādību sistēma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkāršas nevienādību sistēmas atrisinājuma noteikšana
11. Lineāru nevienādību sistēma I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Vienkārši lineāri vienādojumi, zīmju maiņa.
12. Lineāru nevienādību sistēma II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilde tukša kopa. Problēmuzdevums 2015. gada eksāmenā.
13. Nevienādību sistēma par trijstūra malām 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sastāda un atrisina nevienādību par trijstūra malām un perimetru.
14. Taisnstūra malas, perimetrs. Divkāršā nevienādība 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sastāda un atrisina divkāršo nevienādību (taisnstūra perimetra robežas, malas).
15. Divkāršās nevienādības atrisināšana 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Atrisina divkāršu nevienādību, atbildi pieraksta ar intervālu.
16. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai kopa ir galīga, bezgalīga, tukša.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību sistēma (2018) Citi vidēja 6 p. Divas lineāras nevienādības.
2. Trijstūra eksistence (2014) Citi augsta 2 p. Lieto trijstūra nevienādību. Nevienādību sistēmā trīs rindiņas.
3. Nevienādību sistēma (2016) Citi vidēja 7 p. Prot kāpināt binomu, savelk līdzīgos locekļus, risina lineāras nevienādības, zīmju maiņa, intervāli, iracionāla skaitļa piederība intervālam
4. Aplamas/patiesas nevienādības par trijstūri (2008) Citi augsta 1 p. Nosaka, vai dotā nevienādība ir patiesa vai aplama (2008).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības lietošana lineāras funkcijas vienādzīmju intervālu noteikšanā Citi vidēja 2 p. Lieto nevienādību lineāras funkcijas pētīšanā.
2. Taisnstūra malas garums. Divkāršā nevienādība. Citi vidēja 2 p. Sastāda un atrisina divkāršo nevienādību (taisnstūra perimetra robežas, malas).
3. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību Citi zema 1 p. Nosaka lielāko/mazāko iespējamo skolēnu skaitu.
4. Nevienādība par trijstūri Citi vidēja 2 p. Sastāda un atrisina nevienādību par trijstūra malām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību lietošana lineāru funkciju pētīšanā 00:20:00 vidēja 6 p. Demonstrē prasmes lietot nevienādību lineāru funkciju pētīšanā.
2. Nevienādības lietošana situāciju uzdevumu atrisināšanai 00:25:00 vidēja 14 p. Demonstrē prasmes lietot nevienādību situāciju uzdevumu atrisināšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību lietošana ģeometrisku figūru elementu aprēķināšanai 00:25:00 vidēja 12 p. Demonstrē prasmes, lietot nevienādību ģeometrisku figūru elementu aprēķināšanai.