Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 1p.
2. Strukturēts situāciju uzdevums ar lineāru nevienādību 6p.
3. Lineāra nevienādība situāciju uzdevumā (akcijas) 3p.
4. Lineāra nevienādība situāciju uzdevumā par apmeklējuma izdevīgumu 4p.