Teorija

Uzdevumi

1. Varbūtība, ja izvēlas vienu objektu

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Varbūtība, ja met spēļu kauliņu

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Varbūtība, ja met spēļu kauliņu

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Varbūtības aprēķināšana ar divu krāsu bumbiņām

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Varbūtība, ja izvēlas vienu oliņu

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Varbūtība, ja izvēlas vienu uzdevumu

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Varbūtība, ja izvēlas vienu biļeti

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Varbūtība par dzimšanas dienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Neveiksmīgās biļetes varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Varbūtība par kodu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Iznākumi ar bumbiņām

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Varbūtības ar bumbiņām

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Varbūtība par dalīšanos

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Varbūtība ar 2 spēļu kauliņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Varbūtība ar 2 numurētām kartītēm

Grūtības pakāpe: augsta

1
17. Varbūtība ar divām numurētām kartītēm no diviem komplektiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Uzskaitīto automašīnu varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Varbūtība vienkāršos gadījumos

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Varbūtības aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Varbūtības aprēķināšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem