1. Kopas, Eilera-Venna diagramma. Pilnā pārlase

  2. Izlašu veidošana, raksturošana, izlašu skaita noteikšana

  3. Varbūtība un tās lietojumi