Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Varbūtība un ar to saistītie jēdzieni Varbūtības, mēģinājums, iznākums, notikums, iznākumu kopa
2. Varbūtības jēdziens, klasiskā varbūtība Varbūtības jēdziens, klasiskās varbūtības aprēķināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varbūtība, ja krāsainas bumbiņas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas pareizo P atbildi.
2. Varbūtība, ja met spēļu kauliņu 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas pareizo atbildi uzdevumā par varbūtību (met 1 spēļu kauliņu)
3. Varbūtība, ja izvēlas vienu objektu 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Nosaka varbūtības, ja dotas 3 veidu bumbiņas.
4. Varbūtība, ja krāsainas plūmes 2. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina varbūtību (divu veidu plūmes).
5. Varbūtība, ja izvēlas vienu oliņu 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina varbūtību (vienkāršs)
6. Varbūtība, ja izvēlas vienu uzdevumu 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina varbūtību un izsaka kā decimāldaļu
7. Varbūtība, ja izvēlas vienu biļeti 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina varbūtību laimēt loterijā
8. Varbūtība par dzimšanas dienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka varbūtību par cilvēka dzimšanas dienas datumu
9. Neveiksmīgās biļetes varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Neveiksmīgajai biļetei nosaka iespējas varbūtību
10. Varbūtība par ceļojumu 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitītājā vienmēr ir 1.
11. Varbūtība par kodu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina varbūtību uzminēt/ neuzminēt koda ciparu
12. Iznākumi ar bumbiņām 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Nosaka iznākumus, ja dotas sanumurētas bumbiņas
13. Varbūtības ar bumbiņām 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nosaka varbūtības, ja dotas sanumurētas bumbiņas
14. Varbūtība par dalīšanos 1. izziņas līmenis augsta 4p. Nosaka varbūtību divciparu skaitļa dalāmībai ar divciparu skaitli
15. Izlašu skaits un varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka izlašu skaitu ar reizināšanas likumu un varbūtību.
16. Divi kauliņi. Labvēlīgo gadījumu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka labvēlīgo gadījumu skaitu. Tabulas.
17. Varbūtība ar 2 spēļu kauliņiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lieto tabulu un aprēķina varbūtību.
18. Varbūtība ar 2 numurētām kartītēm 2. izziņas līmenis augsta 1p. Lieto tabulu, lai aprēķinātu varbūtību, ja izvēlas divas numurētas kartītes no viena komplekta
19. Varbūtība ar divām numurētām kartītēm no diviem komplektiem 2. izziņas līmenis augsta 1p. Izveido iznākumu tabulu un nosaka varbūtību
20. Uzskaitīto automašīnu varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaki varbūtību no uzskaitītajām automašīnām
21. Varbūtība, ja dota diagramma 2. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka varbūtību eksāmena vērtējumiem

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izlases un varbūtība (2013) Citi vidēja 4p. Eksāmena uzdevums par izlasēm un varbūtību (2013.)
2. Izlašu skaits un varbūtība (2008) Citi vidēja 5p. Eksāmena uzdevums par izlasēm un varbūtību (2008.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varbūtība par loteriju Citi vidēja 2p. Aprēķina varbūtību laimēt loterijā
2. Iznākumi notikumiem ar bumbiņām Citi vidēja 6p. Nosaka iznākumus, ja dotas sanumurētas bumbiņas
3. Varbūtība, ja met spēļu kauliņu Citi vidēja 2p. Aprēķina varbūtību (met 1 spēļu kauliņu)
4. Divi kauliņi. Labvēlīgo gadījumu noteikšana Citi vidēja 3p. Nosaka labvēlīgo gadījumu skaitu.
5. Varbūtības aprēķināšana, ja met divus spēļu kauliņus Citi vidēja 3p. Aprēķina varbūtību, izmantojot klasisko metodi (met 2 spēļu kauliņus)
6. Varbūtības aprēķināšana skaitļa dalāmībai Citi augsta 6p. Nosaka varbūtību divciparu skaitļa dalāmībai ar divciparu skaitli

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varbūtības aprēķināšana (viegli) 00:10:00 zema 11p. Pārbauda zināšanas par varbūtību (vienkārši uzdevumi).
2. Varbūtības aprēķināšana un tabulas 00:20:00 augsta 10p. Pārbauda zināšanas un prasmes aprēķināt varbūtību.
3. Izlašu skaits un varbūtības aprēķināšana 00:25:00 augsta 22p. Pārbauda zināšanas un prasmes aprēķināt varbūtību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varbūtības aprēķināšana II 00:25:00 vidēja 16p. Pārbauda zināšanas un prasmes aprēķināt varbūtību.
2. Spēļu kauliņi un varbūtība 00:25:00 vidēja 8p. Pārbauda zināšanas un prasmes izlašu noteikšanā un varbūtības aprēķināšanā.