Teorija

Uzdevumi

1. Vienādas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vienādu figūru skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienādu figūru īpašība

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Nogriežņa un stara definīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Nogriežņi un stari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Punkta piederība nogrieznim pēc attēliem

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Nogriežņa galapunkti

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Punkta piederība nogrieznim

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Punkta piederība staram pēc attēliem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Punkta piederība staram

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Stars

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Stars un taisne

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Nogriežņa garums, ja doti vienādi nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. 10 nogriežņu garums no 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 2 nogriežņu garums no 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 3 nogriežņu garums no 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 5 nogriežņu garums no 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Nogriežņi veselos skaitļos I

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Nogriežņi veselos skaitļos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Nogriežņi ar decimāldaļām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Nogriežņu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Nogriežņa garums (vairākas darbības)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Vienādi nogriežņi, to summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Nogriežņu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Darbības ar vienādiem nogriežņiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Nogriežņu garumi, ja dota to starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Nogriežņu garumu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Nogriežņu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Attālums starp nogriežņa viduspunktiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Decimāldaļa no nogriežņa garuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Nogriežņa garuma izteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
33. Trīs punktu savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. Trīs punktu novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. Nogriežņu starpība un summa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
36. Darbības ar vienādiem nogriežņiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
37. Nogriežņi garums decimāldaļās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
38. 10 nogriežņu garums no 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. Nogriežņu vienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. Vienādi nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
41. Nogriežņa garuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
42. Garuma aprēķināšana nogrieznim

Grūtības pakāpe: zema

1
43. Vienādu nogriežņu garums

Grūtības pakāpe: zema

1
44. Nogriežņu viduspunkta īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
45. Nogriežņa viduspunkts

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nogriežņa garums (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nogriežņa garums (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vienādas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Stars un taisne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Nogriežņa garums un tā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem