10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Vienādas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nogriežņa un stara definīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nogriežņi un stari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Punkta piederība nogrieznim pēc attēliem

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Punkta piederība nogrieznim

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Punkta piederība staram pēc attēliem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Punkta piederība staram

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Nogriežņa garums, ja doti vienādi nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 10 nogriežņu garums no 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 2 nogriežņu garums no 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 3 nogriežņu garums no 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 5 nogriežņu garums no 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Nogriežņi veselos skaitļos I

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Nogriežņi veselos skaitļos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Nogriežņi ar decimāldaļām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Nogriežņu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Nogriežņa garums (vairākas darbības)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vienādi nogriežņi, to summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Nogriežņu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Darbības ar vienādiem nogriežņiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
22. Nogriežņu garumi, ja dota to starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Nogriežņu garumu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Nogriežņu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Attālums starp nogriežņa viduspunktiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
26. Decimāldaļa no nogriežņa garuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Nogriežņa garuma izteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Trīs punktu savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Trīs punktu novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Nogriežņu starpība un summa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Darbības ar vienādiem nogriežņiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
32. Nogriežņi garums decimāldaļās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. 10 nogriežņu garums no 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
34. Nogriežņu viduspunkta īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. Nogriežņa viduspunkts

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nogriežņa garums (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nogriežņa garums (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vienādas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Stars un taisne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Nogriežņa garums un tā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem