Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādas figūras Vienādas figūras, to īpašības.
2. Nogrieznis, nogriežņa galapunkti Nogrieznis, nogriežņa galapunkti
3. Stara definīcija Stars, stara sākumpunkts
4. Nogriežņa garums Nogriežņa garums, tā īpašības
5. Vienādi nogriežņi Vienādi nogriežņi, nogriežņu vienādība zīmējumos.
6. Trīs punktu savstarpējais novietojums Nogriežņa viduspunkts. Nosacījums, kad trīs punkti atrodas uz vienas taisnes

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādas figūras 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai figūras ir vienādas
2. Nogriežņa un stara definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atšķirt pareizas stara un nogriežņa definīcijas
3. Nogriežņi un stari 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā atpazīst nogriežņus un starus un izvēlas pareizo atbildi
4. Punkta piederība nogrieznim pēc attēliem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas vienu attēlu pēc dotā nosacījuma
5. Punkta piederība nogrieznim 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Izvēlas vairākus apgalvojumus pēc dotā attēla
6. Punkta piederība staram pēc attēliem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas attēlus pēc dotā nosacījuma
7. Punkta piederība staram 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas divus apgalvojumus pēc dotā attēla
8. Nogriežņa garums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nogriežņa garumu (bez zīmējuma, veseli skaitļi)
9. Nogriežņa garums, ja doti vienādi nogriežņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina nogriežņa garumu, ja doti vienādi nogriežņi (ar decimāldaļām)
10. 10 nogriežņu garums no 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 10
11. 2 nogriežņu garums no 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 2
12. 3 nogriežņu garums no 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 3
13. 5 nogriežņu garums no 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 5
14. Nogriežņi veselos skaitļos I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas).
15. Nogriežņi veselos skaitļos II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina nogriežņa garumu (3 daļas)
16. Nogriežņi ar decimāldaļām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina nogriežņa garumu (2 daļas)
17. Nogriežņu summa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot saskaitīt nogriežņu garumus, ja zīmējumā 2 pāri vienādu nogriežņu
18. Nogriežņa garums (vairākas darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot izmantot nogriežņa viduspunktu, atņemt nogriežņus
19. Vienādi nogriežņi, to summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nogriežņa garumu
20. Nogriežņu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar starpību nosaka nogriežņa garumu, ja zīmējumā 3 nogriežņi, pie tam divi no tiem ir vienādi
21. Darbības ar vienādiem nogriežņiem 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot saskatīt un izveidot jaunus vienādus nogriežņus, saskaita
22. Nogriežņu garumi, ja dota to starpība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto nogriežņu starpības jēdzienu, atņem, dala, saskaita
23. Nogriežņu garumu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina nogriežņa garumu, izmantojot nogriežņa viduspunkta īpašību, nogriežņu starpību
24. Nogriežņu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nogriežņu garumu, ja zīmējumā 3 nogriežņi, pie tam divi no tiem ir vienādi
25. Attālums starp nogriežņa viduspunktiem 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina nogriežņa iekšējā punkta un viduspunkta jēdzienus un lieto tos nogriežņa garuma aprēķināšanā
26. Decimāldaļa no nogriežņa garuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka nogriežņa garumu, kas izteikts ar decimāldaļu no dotā nogriežņa
27. Nogriežņa garuma izteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina nogriežņa garumu, ja dota nogriežņa daļa
28. Trīs punktu savstarpējais novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka punktu atrašanos pēc dotajiem attālumiem
29. Trīs punktu novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina teksta uzdevumu par stabiņiem, kas atrodas vai neatrodas uz vienas taisnes
30. Nogriežņu starpība un summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina garumus nogriežņiem, ja zīmējumā 3 nogriežņi, pie tam divi no tiem ir vienādi
31. Darbības ar vienādiem nogriežņiem 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot saskatīt un izveidot jaunus vienādus nogriežņus, ja zīmējumā 2 pāri vienādu nogriežņu
32. Nogriežņi garums decimāldaļās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nogriežņa garumu
33. 10 nogriežņu garums no 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 10
34. Nogriežņu viduspunkta īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas nogriežņus, kuru viduspunkts ir dotais punkts
35. Nogriežņa viduspunkts 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka skaitu nogriežņiem ar doto viduspunktu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa garums (2005) Citi vidēja 1 p. 2005.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Nogriežņa garums.
2. Nogriežņa garums (2006) Citi vidēja 1 p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Nogriežņa garums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādu figūru definīcija Citi zema 1 p. Prot izveidot vienādu figūru definīciju
2. Simboliskais pieraksts Citi vidēja 1 p. Zina simbolisko pierakstu punktu piederībai taisnei, staram
3. Punkta piederība nogrieznim pēc attēliem Citi vidēja 1 p. Izvēlas vairākus attēlus pēc dotā nosacījuma
4. Nogriežņa garuma aprēķināšana, ja doti vienādi nogriežņi Citi vidēja 2 p. Aprēķina nogriežņa garumu, ja doti vienādi nogriežņi (ar decimāldaļas dalīšanu)
5. 10 nogriežņu garums no 1 Citi zema 1 p. Aprēķina 10 vienādu nogriežņu garumu pēc zīmējuma
6. Nogriežņi ar decimāldaļām Citi vidēja 3 p. Aprēķina nogriežņa garumu (3 daļas)
7. Nogriežņu starpība un summa Citi vidēja 1 p. Aprēķina nogriežņa garumu, ja zīmējumā 3 nogriežņi, pie tam divi no tiem ir vienādi
8. 1 nogriežņa garums no 10 Citi zema 1 p. Aprēķina nogriežņa garumu
9. Nogriežņu summa un starpība Citi vidēja 1 p. Prot nogriežņu garumus gan saskaitīt, gan atņemt
10. Nogriežņa garuma noteikšana Citi vidēja 2 p. Nosaka nogriežņa garumu
11. Vienādi nogriežņi ar simboliem Citi vidēja 1 p. Prot simboliski pierakstīt vienādus nogriežņus
12. Nogriežņa garuma aprēķināšana Citi vidēja 3 p. Izmantojot viduspunkta īpašību, nogriežņu summu un starpību, aprēķina tā garumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādas figūras 00:30:00 vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par vienādām figūrām.
2. Stars un taisne 00:20:00 vidēja 3 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par staru un taisni.
3. Nogriežņa garums un tā aprēķināšana 00:30:00 vidēja 16 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par nogriežņa garuma aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei un simboliskais pieraksts 00:35:00 vidēja 7 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par punkta piederību taisnei un simbolisko pierakstu.
2. Nogriežņa garums 00:30:00 vidēja 14 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par nogriežņa garuma aprēķināšanu.
3. Vienādi nogriežņi 00:30:00 vidēja 9 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par vienādiem nogriežņiem.
4. Nogriežņa garums un tā aprēķināšana 00:40:00 vidēja 9 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par nogriežņa garuma aprēķināšanu.