Teorija

Uzdevumi

1. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Proporcionalitātes veida noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Apgriezti proporcionāli lielumi teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Apgriezti proporcionali lielumi situāciju uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Apgriezti proporcionāli lielumi un to izmaiņas situāciju uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte situāciju uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Sakarība starp kinoteātra biļešu cenām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izpratne par apgriezti proporcionāliem lielumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Sakarība starp lielumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Sakarība starp vairākām datu kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Sakarība starp lielumiem, kas nav proporcionāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Apgriezti proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Citas sakarības starp lielumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem