Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apgriezti proporcionāli lielumi Apgriezti proporcionāli lielumi, situāciju uzdevumu piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuri ir apgriezti proporcionāli lielumi.
2. Proporcionalitātes veida noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir pēc apraksta, kura ir tiešā proporcionalitāte, kura - apgrieztā.
3. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis zema 4 p. Aizpilda tabulu, kurā doti apgriezti proporcionāli lielumi.
4. Apgriezti proporcionāli lielumi teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina apgriezti proporcionālu lielumu teksta uzdevumā.
5. Apgriezti proporcionali lielumi situāciju uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina vienu no apgriezti proporcionāliem lielumiem situāciju uzdevumā.
6. Apgriezti proporcionāli lielumi un to izmaiņas situāciju uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Nosaka vienu no apgriezti proporcionāliem lielumiem.
7. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte situāciju uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina apgriezti proporcionālus lielumus pēc procentuālām izmaiņām.
8. Sakarība starp kinoteātra biļešu cenām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina maksu par kinoteātra biļetēm dažādās rindās.
9. Izpratne par apgriezti proporcionāliem lielumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotajiem apgalvojumiem norāda patieso.
10. Sakarība starp lielumiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina vienu no dotajiem apgriezti proporcionālajiem lielumiem.
11. Sakarība starp vairākām datu kopām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina lielumu, izmantojot sakarības starp vairākām datu kopām.
12. Sakarība starp lielumiem, kas nav proporcionāli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atbild uz jautājumiem par lielumiem, kas nav proporcionāli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionāli lielumi Citi vidēja 4 p. Aizpilda tabulu ar apgriezti proporcionāliem lielumiem.
2. Apgriezti proporcionālu lielumu aprēķināšana Citi zema 1 p. Aprēķina apgriezti proporcionālu lielumu.
3. Uzdevums par iepirkšanos (cena un preces daudzums) Citi vidēja 1 p. Nosaka, kādu daudzumu preces var nopirkt par doto summu.
4. Tabulas aizpildīšana par kinoteātra biļetām Citi vidēja 2 p. Aizpilda tabulu par kinoteātra biļetēm dažādās rindās.
5. Apgalvojumu patiesums par dotajiem lielumiem Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par dotajiem lielumiem ir patiess.
6. Lielumi no vairākām datu kopām Citi vidēja 1 p. Aprēķina norādītos lielumus no vairākām datu kopām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionāli lielumi 00:25:00 vidēja 12 p. Demonstrē zināšanas par apgriezti proporcionāliem lielumiem.
2. Citas sakarības starp lielumiem 00:20:00 vidēja 5 p. Demonstrē zināšanas par citām sakarībām starp lielumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Situāciju uzdevumi par apgriezti proporcionāliem lielumiem 00:20:00 vidēja 9 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par apgriezti proporcionāliem lielumiem situāciju uzdevumos.
2. Lielumi no vairākām kopām 00:25:00 vidēja 6 p. Demonstrē zināšanas par lielumiem no vairākām kopām.