4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Skaitliskas sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Sakarības starp skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sakarības tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Sakarības tabulā

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Punkta koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Koordinātas plaknē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Mainīgi lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Nemainīgi lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Atkarīgie un neatkarīgie lielumi sakāmvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Savstarpēji atkarīgi mainīgie

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Sakarība starp malu un laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
13. Tieši proporcionālu lielumu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Tiešā proporcionalitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Sakarības starp skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Atkarīgi un neatkarīgi mainīgie lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem