4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitliskas sakarības Skaitliskas sakarības, formula, tabula, grafiks, skaitļu pāri
2. Sakarības, piekārtojuma likums Sakarības, piekārtojums.
3. Koordinātu plakne Koordinātu plakne, kvadranti, koordinātu asis
4. Punkta koordinātas Punkta koordinātas plaknē, abscisa x, ordināta y
5. Savstarpēji atkarīgi lielumi Neatkarīgais, atkarīgais mainīgais.
6. Tieši proporcionāli lielumi Tieši proporcionāli lielumi un piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata sakarības skaitļu pāriem un aizpilda iztrūkstošo.
2. Sakarības starp skaitļiem 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata sakarību un aizpilda tukšās vietas.
3. Sakarības tabulā 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Saskata sakarību starp skaitļiem un aizpilda tabulu.
4. Sakarības tabulā 1. izziņas līmenis zema 4 p. Aizpilda tabulu pēc dotās sakarības.
5. Punkta koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuram punktam ir dotās koordinātas.
6. Koordinātas plaknē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka punkta koordinātas plaknē (mērogs).
7. Mainīgi lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, kuri no dotajiem lielumiem ir mainīgi.
8. Nemainīgi lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, kuri no dotajiem lielumiem ir mainīgi.
9. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atkarīgo un neatkarīgo lielumu.
10. Atkarīgie un neatkarīgie lielumi sakāmvārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka atkarīgus un neatkarīgus lielumus latviešu tautas sakāmvārdos.
11. Savstarpēji atkarīgi mainīgie 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē apgalvojumus par atkarīgajiem un neatkarīgajiem mainīgajiem.
12. Sakarība starp malu un laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Aizpilda tabulu sakarībai starp kvadrāta malu un laukumu.
13. Tieši proporcionālu lielumu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai mainīgie lielumi ir tieši proporcionāli vai nav.
14. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka, kuri ir tieši proporcionāli lielumi.
15. Tiešā proporcionalitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina lielumus, kas ir tieši proporcionāli dotajiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības starp skaitļiem Citi vidēja 2 p. Nosaka sakarību starp skaitļu pāriem un aprēķina prasīto lielumu.
2. Sakarības Citi vidēja 3 p. Saskata sakarību un aizpilda iztrūkstošo
3. Tieši proporcionāli lielumi Citi vidēja 2,5 p. Aizpilda tabulu, ja dota formula sakarībai starp lielumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības starp skaitļiem 00:15:00 vidēja 13 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par skaitliskām sakarībām.
2. Atkarīgi un neatkarīgi mainīgie lielumi 00:25:00 vidēja 8 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par atkarīgiem un neatkarīgiem mainīgajiem lielumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Koordinātu plakne 00:20:00 vidēja 3 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par koordinātu plakni.
2. Tieši proporcionāli lielumi 00:20:00 vidēja 4,5 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par tieši proporcionāliem lielumiem.