Sakarības, piekārtojuma likums
 
Ar jēdzienu sakarība saprot piekārtojuma likumu, kas vienas kopas elementiem piekārto otras kopas elementus.
 
Piemērs:
Sakarība ir starp cenu un preci. Kurai precei ir šāda cena?
Cena ir definīcijas kopa, bet prece - vērtību kopa.
Cena, eiro/kg
  
Prece
0,70 eiro 
Āboli
0,80 eiro 
Banāni
0,90 eiro 
Citroni
 
Piemērs:
Sakarībā: cena  prece, var ievērot, ka viena cena var būt vairākām precēm.
 
Cena, eiro/kg 
 
Prece
   0,70 eiro
Āboli
       0,80 eiro
Banāni
Bumbieri
0,90 eiro
Citroni
Mandarīni
Vīnogas