Teorija

Uzdevumi

1. Sakarība un funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tabula ar proporcionāliem lielumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Sakarība un atkarīgo mainīgo vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sakarība un lielumu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Funkcijas grafiks tilpumam

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Funkciju grafiki piepildītiem traukiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Lineāras funkcijas vispārīgās formulas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Lineāras funkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Lineāras funkcijas augšana, dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Sveces garums (lineāra funkcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Sakarības grafiks un īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Lineāras funkcijas grafika konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Tabula lineārai funkcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Lineāras funkcijas grafika konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Lineāras funkcijas grafika izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Lineāras funkcijas grafika konstruēšana, īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Grafiku nolasīšana. Gliemeži (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Funkcijas definīcija (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Funkcijas grafika veids (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Funkcijas nezināmās vērtības noteikšana (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Sakarības skaitliskā vērtība (2004)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Proporcionāli lielumi, sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

19,5
2. Funkcijas grafiks un īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem