Teorija

Uzdevumi

1. Atkārtojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Tiešā proporcionalitāte I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Tiešā proporcionalitāte II

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
4. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lineāras funkcijas tabula I

Grūtības pakāpe: zema

5
6. Lineāras funkcijas tabula II

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
7. Konstruē lineāras funkcijas grafiku

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Lineāras funkcijas grafika izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Lineāras funkcijas grafika noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Sveces garums (lineāra funkcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vienādojumi (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vienādojumi (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sakarības skaitliskā vērtība (2004)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Funkcija, ar to saistītie jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem