9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineāra funkcija.Tiešā proporcionalitāte Lineāra funkcija.Tiešā proporcionalitāte
2. Lineārā funkcija Lineāras funkcijas definīcija, piemēri.
3. Lineāras funkcijas piemērs Pirkums, cena.
4. Lineāras funkcijas grafiks I Krustpunkts ar y asi.
5. Lineāras funkcijas grafiks II Piemērs ar grafika konstruēšanu.
6. Lineāras funkcijas grafiks III Leņķis ar x asi.
7. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lineāras funkcijas konstruēšana
2. Tiešā proporcionalitāte I 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Tabulas aizpildīšana
3. Tiešā proporcionalitāte II 1. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Tabulas aizpildīšana
4. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt, kuras ir lineāras funkcijas.
5. Lineāras funkcijas tabula I 1. izziņas līmenis zema 5p. Summa.
6. Lineāras funkcijas tabula II 1. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Summa.
7. Konstruē lineāras funkcijas grafiku 2. izziņas līmenis zema 2p. Aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
8. Lineāras funkcijas grafika izvēle 2. izziņas līmenis zema 1p. Lineāra funkcija y=ax+b. Variantos a un b pēc moduļa ir vienādi. Prasme pēc a atšķirt augošu dilstošu grafiku un pēc b - krustpunktu ar y asi.
9. Lineāras funkcijas grafika noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošo grafiku, kuri atšķiras tikai ar krustpunktu ar y asi
10. Lineāra funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izpratnes jautājumi par grafiku
11. Funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Funkcijas piemērs - grafiks.
12. Sveces garums (lineāra funkcija) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lineāras funkcijas argumenta vai funkcijas vērtības noteikša, aizpildot dotās tabulas tukšos laukus

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumi (2006) Citi vidēja 1p. 1p.(2006.G.)
2. Vienādojumi (2005) Citi vidēja 2p. 1p.(2005.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) - Vienādojumi
3. Sakarības skaitliskā vērtība (2004) Citi vidēja 1p. 2004.gada matemātikas eksāmens 9.kl.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas grafika analītiskās formulas noteikšana Citi vidēja 1p. Lineāras funkcijas grafika analītiskās formulas noteikšana
2. Lineāras funkcijas vispārīgās formulas noteikšana pozitīvām argumenta vērtībām Citi vidēja 1p. Lineāras funkcijas vispārīgās formulas noteikšana pozitīvām argumenta vērtībām.
3. Lineāras funkcijas vispārīgās formulas noteikšana negatīvām argumenta vērtībām Citi vidēja 1p. Lineāras funkcijas vispārīgās formulas noteikšana negatīvām argumenta vērtībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcija, ar to saistītie jēdzieni 00:15:00 vidēja 14p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcija, ar to saistītie jēdzieni 00:15:00 vidēja 10p.