Teorija

Uzdevumi

1. Nevienādības ar skaitļiem patiesums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Decimāldaļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Decimāldaļas un parastas daļas salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pozitīvie skaitļi no intervāla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Nepozitīvie skaitļi no intervāla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Veselie skaitļi no intervāla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Nevienādība un vārdisks izteikums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Apgalvojumu pieraksts ar matemātikas simboliem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nevienādībai atbilstošs apgalvojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Attēlojumam atbilstošs apgalvojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Jēdzieni (saistīti ar nevienādību)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nevienādības patiesums (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Skaitļu salīdzināšana un to piederība intervālam

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Patiesa, nepatiesas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Nevienādības attēlojums uz skaitļu stara

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem