Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādības zīmes Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības.
2. Skaitlisku nevienādību īpašības Darbības, ko var veikt ar abām nevienādības pusēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības ar skaitļiem patiesums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai nevienādība ir patiesa vai nē.
2. Decimāldaļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina decimāldaļas.
3. Decimāldaļas un parastas daļas salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina decimāldaļu un parasto daļu.
4. Skaitliska nevienādība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai skaitliskā nevienādība ir patiesa (summa un starpība).
5. Skaitliska nevienādība 2. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina divas skaitliskas izteiksmes.
6. Skaitliska nevienādība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod tuvāko veselo skaitli, lai nevienādība būtu patiesa.
7. Pozitīvie skaitļi no intervāla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti slēgti vai vaļēji intervāli, ģenerācijās atšķirīgas iekavas.
8. Nepozitīvie skaitļi no intervāla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti slēgti vai vaļēji intervāli, ģenerācijās atšķirīgas iekavas.
9. Veselie skaitļi no intervāla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuri veselie skaitļi pieder intervālam.
10. Nevienādība un vārdisks izteikums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Norāda vārdiskam izteikumam atbilstošo nevienādību.
11. Apgalvojumu pieraksts ar matemātikas simboliem 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apgalvojumu pieraksta kā nevienādību.
12. Nevienādībai atbilstošs apgalvojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda nevienādībai atbilstošo apgalvojumu.
13. Attēlojumam atbilstošs apgalvojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlotajam intervālam norādīt atbilstošo apgalvojumu.
14. Jēdzieni (saistīti ar nevienādību) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda izteiksmei atbilstošo jēdzienu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības patiesums (2009) Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai nevienādība patiesa (2009).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervāla negatīvie skaitļi Citi vidēja 1 p. Nosaka, kuri negatīvie skaitļi pieder intervālam.
2. Nevienādības patiesums. Reizināšana Citi zema 1 p. Nosaka, vai nevienādība ir patiesa vai nē.
3. Apgalvojumu pieraksts ar matemātikas simboliem Citi vidēja 2 p. Apgalvojumu pieraksta ar simboliem.
4. Ar nevienādibu saistīti jēdzieni Citi vidēja 1 p. Norāda izteiksmei atbilstošo jēdzienu.
5. Nevienādībai atbilstošs apgalvojums Citi vidēja 1 p. Atzīmē nevienādībai atbilstošo apgalvojumu.
6. Attēlojumam atbilstošs apgalvojums Citi vidēja 1 p. Attēlotajam intervālam norādīt atbilstošo apgalvojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu salīdzināšana un to piederība intervālam 00:25:00 vidēja 5 p. Demonstrē zināšanas par skaitļu salīdzināšanu un to piederību dotajam intervālam.
2. Patiesa, nepatiesas nevienādības 00:25:00 vidēja 5 p. Demonstrē prasmes noteikt, vai nevienādība ir vai nav patiesa.
3. Nevienādības attēlojums uz skaitļu stara 00:25:00 vidēja 5 p. Demonstrē prasmes attēlot nevienādības atrisinājumu uz skaitļu stara.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu intervāli un to atbilstība nevienādībai 00:25:00 vidēja 4 p. Demonstrē prasmes noteikt nevienādības atrisinājumam atbilstošo intervālu.
2. Nevienādības atrisinājuma dažādi pieraksta veidi 00:25:00 vidēja 6 p. Demonstrē prasmes pierakstīt nevienādības atrisinājumu dažādos veidos.