1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?

  1. Datu ieguve, apkopošana un attēlošana

  2. Datu sakārtošana un statistiskie rādītāji

 2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?

  1. Pakāpes

 3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?

  1. Skaitļu precīzās vērtības tuvinājumi. Racionāli un iracionāli skaitļi

  2. Aritmētiskā kvadrātsakne

  3. Aritmētiskās kvadrātsaknes īpašības

 4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?

  1. Laukums. Trijstūra laukums

  2. Riņķa laukums. Kombinētu figūru laukums