Teorija

Uzdevumi

1. Ģeometrisko ķermeņu forma

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Cilindra virsmas izklājums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Cilindra pamata riņķa līnijas garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Cilindra pamata riņķa laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Cilindra sānu virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Cilindra sānu virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Cilindra virsmas laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Cilindra izklājums un rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Cilindra pamata laukuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Cilindra pamata laukums un tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Sānu virsmas laukuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Cilindra virsmas laukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Cilindriska virsma

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Cilindra tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Cilindra tilpuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Cilindra pamats un tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Cilindra augstuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Cilindrisku kārbu tilpums

Grūtības pakāpe: augsta

7
19. Uzdevums par cilindra puses tilpumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Cilindra tilpums (2023)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

6
3. Cilindrs un konuss (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

8
4. Cilindra pilna virsma (2017)

Grūtības pakāpe: augsta

6
5. Cilindra tilpums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Cilindra tilpums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Cilindra izklājums un rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Cilindra lielumu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem