Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilindra definīcija, cilindra elementi Cilindra definīcija un cilindra elementi.
2. Cilindra izklājums un virsmas laukums Cilindra izklājums un virsmas laukums.
3. Cilindra tilpums Cilindra tilpuma formula

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometrisko ķermeņu forma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka ģeometriskā ķermeņa formu dotajam sadzīves priekšmetam
2. Cilindra virsmas izklājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kuram ģeometriskajam ķermenim ir dotais virsmas izklājums
3. Cilindra pamata riņķa līnijas garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina cilindra pamata riņķa līnijas garumu
4. Cilindra pamata riņķa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina cilindra pamata riņķa laukumu
5. Cilindra sānu virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina cilindra sānu virsmas laukumu.
6. Cilindra sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina cilindra sānu virsmas laukumu.
7. Cilindra virsmas laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina cilindra pamata laukumu, sānu virsmas laukumu un pilnas virsmas laukumu.
8. Cilindra izklājums un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina cilindra rādiusu no cilindra izklājuma
9. Cilindra pamata laukuma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kā izmainās cilindra pamata laukums pie rādiusa izmaiņām
10. Cilindra pamata laukums un tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina cilindra pamata laukumu un tilpumu
11. Sānu virsmas laukuma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kā izmainās cilindra sānu virsmas laukums pie rādiusa izmaiņām
12. Cilindra virsmas laukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina cilindra pamata laukumu, cilindra sānu virsmas un pilnas virsmas laukumus
13. Cilindriska virsma 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķina pagraba liektās virsmas laukumu
14. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina cilindra tilpumu.
15. Cilindra tilpuma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kā izmainās cilindra tilpums pie rādiusa izmaiņām
16. Cilindra pamats un tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto tilpuma formulu, nosaka pamata laukumu un tilpumu
17. Cilindra augstuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka cilindra augstumu no tilpuma un pamata laukuma
18. Cilindrisku kārbu tilpums 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Nosaka, cik cilindriskas kārbas var salikt kastē. (2005)
19. Uzdevums par cilindra puses tilpumu 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina dotā cilindriskā trauka tilpumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra tilpums (2023) Citi vidēja 1 p. Aprēķināt cilindra tilpumu.
2. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019) Citi augsta 6 p. Aprēķina cilindra augstumu, tilpumu,
3. Cilindrs un konuss (2018) Citi augsta 8 p. Aprēķina konusa un cilindra tilpumu, prot pārveidot mērvienības, aprēķina laiku.
4. Cilindra pilna virsma (2017) Citi augsta 6 p. Aprēķina pamata rādiusu no sānu izklājuma. Aprēķina pilnas virsmas laukumu
5. Cilindra tilpums (2016) Citi vidēja 1 p. Aprēķina tilpumu, ja dots pamata laukums un augstums
6. Cilindra tilpums (2015) Citi vidēja 5 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnijas garums cilindra pamatam Citi vidēja 1 p. Aprēķina cilindra pamata riņķa līnijas garumu
2. Riņķa laukums cilindra pamatam Citi vidēja 1 p. Aprēķina cilindra pamata riņķa laukumu
3. Cilindra riņķa līnijas garums un riņķa laukums Citi vidēja 2 p. Aprēķina cilindra pamata riņķa līnijas garumu un laukumu
4. Virsmas laukuma izmaiņas Citi vidēja 1 p. Nosaka, kā izmainās cilindra sānu virsmas laukums pie rādiusa izmaiņām
5. Cilindra rādiusa aprēķināšana no izklājuma Citi vidēja 2 p. Aprēķina cilindra rādiusu no cilindra izklājuma
6. Pamata laukuma izmaiņas Citi vidēja 1 p. Nosaka, kā izmainās cilindra pamata laukums pie rādiusa izmaiņām
7. Cilindra tilpums un pamata laukums Citi vidēja 2 p. Nosaka cilindra tilpumu un pamata laukumu
8. Cilindra tilpuma izmaiņas Citi vidēja 1 p. Nosaka, kā izmainās cilindra tilpums pie rādiusa izmaiņām

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra izklājums un rādiuss 00:30:00 vidēja 7 p. Atpazīst, izprot cilindra izklājumu, aprēķina pamata riņķa laukumu un riņķa līnijas garumu
2. Cilindra lielumu aprēķināšana 00:30:00 vidēja 17 p. Aprēķina dažādus ar cilindru saistītus lielumus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra virsmas laukums 00:25:00 vidēja 13 p. Aprēķina cilindra pamata, sānu un pilnas virsmas laukumus
2. Cilindra tilpums 00:30:00 vidēja 7 p. Aprēķina cilindra tilpumu, nosaka izmaiņas