1. Laukums. Trijstūra laukums

  2. Riņķa laukums. Kombinētu figūru laukums

  3. Taisna prizma, tās virsmas laukums un tilpums

  4. Cilindrs, tā virsmas laukums un tilpums