Teorija

Uzdevumi

1. Prizmas šķautnes un skaldnes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Ģeometriska ķermeņa izklājums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Virsmas izklājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Prizmas skaldņu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Prizmas šķautņu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Četrstūra prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Kuba šķautnes garums

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Trijstūra prizmas sānu virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Taisnas četrstūra prizmas pamata laukums, tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Trijstūra prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Četrstūra prizmas tilpums (pamatā kvadrāts)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Paralēlskaldņa tilpums

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Prizmas sānu virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kuba sķautņu skaits (2024)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Paralēlskaldņa tilpums (2024)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kastes tilpuma izmantošana (2024)

Grūtības pakāpe: augsta

5
4. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Prizmas skaldņu skaits (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ģeometriska ķermeņa izklājums (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Kuba tilpums (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Prizmas elementi, virsmas izklājums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem