Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisna prizma Skaldnes, šķautnes, augstums, pamats
2. Prizmas virsmas izklājums un virsmas laukums Prizmas virsmas izklājums un virsmas laukums
3. Prizmas tilpums Tilpuma formula un piemērs
4. Taisnstūra paralēlskaldnis un kubs Paralēlskaldņa un kuba virsmas laukums, tilpums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas šķautnes un skaldnes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka prizmas veidu, skaldņu un šķautņu skaitu.
2. Ģeometriska ķermeņa izklājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka ķermeņa veidu
3. Virsmas izklājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš ir kuba virsmas izklājums.
4. Prizmas skaldņu skaits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka skaldņu skaitu n-stūra prizmai
5. Prizmas šķautņu skaits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka šķautņu skaitu n-stūra prizmai
6. Četrstūra prizmas virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina četrstūra prizmas virsmas laukumu
7. Kuba šķautnes garums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina kuba šķautnes garumu, ja dota visu šķautņu garumu summa.
8. Trijstūra prizmas sānu virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka trijstūra prizmas virsmas laukumu
9. Prizmas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina četrstūra prizmas tilpumu
10. Taisnas četrstūra prizmas pamata laukums, tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina taisnas četrstūra prizmas pamata laukumu, ja zināms tilpums.
11. Trijstūra prizmas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina trijstūra prizmas tilpumu, ja dots pamata laukums un augstums
12. Četrstūra prizmas tilpums (pamatā kvadrāts) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina tilpumu četrstūra prizmai, kurai pamatā kvadrāts
13. Paralēlskaldņa tilpums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina paralēlskaldņa tilpumu.
14. Prizmas sānu virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina četrstūra prizmas sānu virsmas laukumu
15. Prizmas virsmas laukums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina trijstūra prizmas virsmas laukumu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuba sķautņu skaits (2024) Citi zema 1 p. Nosaka kuba sķautņu skaitu.
2. Paralēlskaldņa tilpums (2024) Citi vidēja 2 p. Aprēķina taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu no dotā tilpuma, ja pamata malu a palielina 3 reizes, augstumu  samazina 2 reizes.
3. Kastes tilpuma izmantošana (2024) Citi augsta 5 p. Loksnei izgrieza stūrus, izveidoja kasti ar dotu tilpumu. Aprēķina pamata malas.
4. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (2016) Citi vidēja 6 p. Aprēķina tilpumu, izsaka augstumu. Decimāldaļas. Kubikdecimetri, litri
5. Prizmas skaldņu skaits (2014) Citi vidēja 1 p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
6. Ģeometriska ķermeņa izklājums (2013) Citi vidēja 1 p. Matemātikas eksāmens 9. klasei 2013. gadā.
7. Kuba tilpums (2013) Citi vidēja 1 p. Aprēķina kuba tilpumu (2013)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaldņu skaits prizmai Citi zema 1 p. Nosaka skaldņu skaitu n-stūra prizmai
2. Šķautņu skaits prizmai Citi zema 1 p. Nosaka šķautņu skaitu n-stūra prizmai
3. Kuba tilpums Citi vidēja 1 p. Aprēķina kuba tilpumu, ja dota mala
4. Paralēlskaldņa tilpums Citi vidēja 1 p. Aprēķina paralēlskaldņa tilpumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas elementi, virsmas izklājums 00:20:00 vidēja 5 p. Zina prizmas elementus, veido virsmas izklājumu
2. Prizmas virsmas laukums 00:30:00 vidēja 10 p. Nosaka sānu virsmas laukumu un pilnas virsmas laukumu prizmai

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas skaldnes, šķautnes 00:20:00 vidēja 4 p. Nosaka skaldņu un šķautņu skaitu n-stūra prizmai
2. Prizmas tilpums 00:30:00 vidēja 9 p. Aprēķina prizmas tilpumu