Teorija

Uzdevumi

1. Monoma pakāpe un koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Monoma koeficients un pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Monoma, binoma, trinoma jēdziens

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Monoma pārveidošana normālformā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Monoma normālforma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Monomu pakāpes un koeficienti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Izpratnes jautājumi par monomiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Līdzīgi, vienādi, pretēji monomi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Monoma skaitliskā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Monomu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Līdzīgo monomu saskaitīšana (koeficienti decimāldaļas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Līdzīgie monomi, savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Monomu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Nezināmā monoma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Iztrūkstošie monomi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Figūru laukumu izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Figūru perimetru izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Izteiksme figūras laukumam

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Monoms, koeficienti, pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Izpratnes jautājumi par monomiem

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Monomu saskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem