Jau iepriekš esi veicis šādas darbības, tāpēc vispirms atkārto tēmu: līdzīgo locekļu savilkšana.
 
Saskaitīt un atņemt var tikai līdzīgos locekļus. Ja šos locekļus nosauc svešvārdā - monomi, tad var teikt: saskaitīt un atņemt var tikai līdzīgus monomus.
Līdzīgi monomi ir monomi, kuriem mainīgo reizinājumi ir vienādi, kaut arī to secība var būt atšķirīga.
Saskaitot vai atņemot monomus ir jāizpilda secīgās darbības:
saskaita vai atņem monomu koeficientus; mainīgos reizinātājus nemaina.
Piemērs:
\(2a + 8a = (2 + 8)a =10a\)
(\(2\) apelsīni + \(8\) apelsīni = \(10\) apelsīni)

\(14b + b = (14 + 1)b = 15b\)
(\(14\) banāni + banāns = \(15\) banāni)

\(114c - c = (114 - 1)c = 113c\)
(\(114\) citroni - \(1\) citrons = \(113\) citroni)
 
2x3+3x3=5x3
YCUZD_240314_monomi_x3.svg
 
4ab2ab2=3ab2
YCUZD_240314_monomi_ab2.svg
Saskatot vai atņemot vairākus monomus, ir jāatceras:
  • monomu koeficientus parasti saskaita vai atņem galvā un raksta vienkāršoto summu;
  • monomus, kuru koeficientu kopsumma atšķiras, saskaitīt vai atņemt nevar;
  • pretēju monomu summa vienmēr ir \(0\).
Piemērs:
Atver iekavas un nomaina zīmi (jo pirms iekavas ir mīnusa zīme un =+).
2p3k(6p3k)p3k==2p3k+6p3kp3k==6p3kp3k2p3k==3p3k
 
3uv2uv2=3uv2uv2
Šos monomus nevar atņemt, jo to mainīgo reizinājumi ir dažādi.
 
2b3c2b3c=0                   
Pretēju monomu summa vienmēr ir \(0\).