4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Jau iepriekš esi mācījies par līdzīgiem saskaitāmiem. Atkārto: līdzīgie saskaitāmie.
Monomus, kuru mainīgo reizinājumi ir vienādi, kaut arī to secība var būt atšķirīga, sauc par līdzīgiem monomiem.
Līdzīgi monomi ir 
YCUZD_240314_monomi_20.svg
un
YCUZD_240314_monomi_21.svg
YCUZD_240314_monomi_22.svg
un
YCUZD_240314_monomi_23.svg
YCUZD_240314_monomi_24.svg 
un
YCUZD_240314_monomi_25.svg
\(5\) 
un
\(-3\)
YCUZD_240314_monomi_26.svg 
un
YCUZD_240314_monomi_27.svg
 
Līdzīgi monomi nav, piemēram,  un .
Ja līdzīgiem monomiem ir vienādi koeficienti, tad monomus sauc par savstarpēji vienādiem monomiem.
Vai monomi ir vienādi, var pārliecināties, ja monomus uzraksta normālformā.
 
No monomiem 8xy3;xy3;8y3x;24xyyy;8x3y vienādi monomi ir 8xy3;8y3x;24xyyy.
 
Par to pārliecinās, ja visus monomus uzraksta normālformā:
 
8xy3;xy3;8y3x;24xyyy;8x3y => 8xy3;xy3;8xy3;8xy3;8x3y
Ja līdzīgiem monomiem koeficienti ir pretēji skaitļi, tad monomus sauc par pretējiem monomiem.
No monomiem 3ac;9ab;3ac;abc;9ba pretēji monomi ir
 
 3acun3ac;9baun9ba