Izteiksmi, kas sastāv no \(2\) monomu summas, sauc par binomu.
Izteiksmi, kas sastāv no \(3\) monomu summas, sauc par trinomu.
Monomi
Binomi
Trinomi
Polinomi, kuri nav ne binomi, ne trinomi
5x2y
5xy3x
3x34x0,2
4x3+5x23x2
7
4a5+2ab
6m2n2mn+3
2m2n3mn2+2mn+1
2a7
6m3n+4
5a3+0,4ab+b3
aab2+7a2bb