Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Monoms un tā normālforma Monoms, monoma vienkāršošana, monoma normālforma, monoma koeficients, monoma pakāpe, līdzīgi monomi.
2. Binoms, trinoms Binoma un trinoma jēdziens.
3. Līdzīgi, vienādi, pretēji monomi Līdzīgi, vienādi, pretēji monomi.
4. Monomu saskaitīšana un atņemšana Monomu saskaitīšanas un atņemšanas principi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoma pakāpe un koeficients 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka monoma koeficientus un pakāpes!
2. Monoma koeficients un pakāpe 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aizpildi tabulu, nosaki monoma koeficientus un pakāpes!
3. Monoma, binoma, trinoma jēdziens 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka izteiksmes atbilstošo jēdzienu - monoms, binoms, trinoms.
4. Monoma pārveidošana normālformā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido monomu normālformā.
5. Monoma normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbildi, kur uzrakstīta dotā monoma normālforma.
6. Monomu pakāpes un koeficienti 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotā monoma pakāpi un koeficientu.
7. Izpratnes jautājumi par monomiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina definīcijas par monomiem.
8. Līdzīgi, vienādi, pretēji monomi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda līdzīgus, vienādus un pretējus monomus.
9. Monoma skaitliskā vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina monoma skaitlisko vērtību, ja dotas mainīgo vērtības.
10. Monomu saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita, atņem monomus.
11. Līdzīgo monomu saskaitīšana (koeficienti decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienkāršo izteiksmi - saskaita, atņem monomus (koeficienti decimāldaļas).
12. Līdzīgie monomi, savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi, savelkot līdzīgos monomus.
13. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Savelk līdzīgos monomus (1 koeficients negatīvs).
14. Monomu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita līdzīgos monomus (divi pāri)
15. Nezināmā monoma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmo monomu, lai vienādība būtu patiesa.
16. Iztrūkstošie monomi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda izteiksmi, ar kuru vienādība būtu patiesa.
17. Figūru laukumu izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras laukumu.
18. Figūru perimetru izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.
19. Izteiksme figūras laukumam 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras laukumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu pakāpes Citi vidēja 3 p. Aizpilda tabulu, norādot monoma pakāpi.
2. Monoms, binoms, trinoms Citi zema 1 p. Norāda izteiksmes atbilstošo jēdzienu - monoms, binoms, trinoms.
3. Monoms normālformā Citi vidēja 1 p. Nosaka, kurā atbildē ir uzrakstīta dotā monoma normālforma.
4. Monoma skaitliskās vērtības aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Ievieto skaitļus mainīgo vietā un aprēķina monoma vērtību.
5. Izteiksmes vienkāršošana, monomu saskaitīšana Citi vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi - saskaita, atņem monomus.
6. Līdzīgo monomu savilkšana (koeficienti decimāldaļas) Citi vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi - savelk līdzīgos monomus (koeficienti decimāldaļas).
7. Līdzīgie monomi, savilkšana Citi vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi, savelkot līdzīgos monomus.
8. Nezināmā monoma aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo monomu, lai vienādība būtu patiesa.
9. Atbilstošās monomu summas atzīmēšana Citi vidēja 1 p. Norāda izteiksmi, ar kuru vienādība būtu patiesa.
10. Izteiksmes figūras perimetra izteikšanai Citi vidēja 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.
11. Kombinētas figūras laukums Citi vidēja 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras laukumu.
12. Izteiksme figūras perimetram Citi augsta 1 p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoms, koeficienti, pakāpes 00:20:00 vidēja 16 p. Zina jēdzienus monoms, binoms, trinoms. Nosaka monoma pakāpi un koeficientu.
2. Izpratnes jautājumi par monomiem 00:30:00 vidēja 5 p. Prot pārveidot monomus, aprēķināt to skaitlisko vērtību, vienkāršot izteiksmes ar monomiem.
3. Monomu saskaitīšana un atņemšana 00:25:00 vidēja 7 p. Lieto monomu saskaitīšanu un atņemšanu dažādās situācijās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoma normālforma 00:20:00 vidēja 5 p. Zina, kas ir monoma normālforma un pārveido monomu normālformā.
2. Līdzīgi monomi 00:35:00 vidēja 6 p. Savelk līdzīgos monomus.