Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Monoms un tā normālforma Monoms, monoma vienkāršošana, monoma normālforma, monoma koeficients, monoma pakāpe, līdzīgi monomi.
2. Binoms, trinoms Binoma un trinoma jēdziens.
3. Līdzīgi, vienādi, pretēji monomi Līdzīgi, vienādi, pretēji monomi.
4. Monomu saskaitīšana un atņemšana Monomu saskaitīšanas un atņemšanas principi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoma pakāpe un koeficients 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka monoma koeficientus un pakāpes!
2. Monoma koeficients un pakāpe 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Aizpildi tabulu, nosaki monoma koeficientus un pakāpes!
3. Monoma, binoma, trinoma jēdziens 1. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka izteiksmes atbilstošo jēdzienu - monoms, binoms, trinoms.
4. Monoma pārveidošana normālformā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido monomu normālformā.
5. Monoma normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda atbildi, kur uzrakstīta dotā monoma normālforma.
6. Monomu pakāpes un koeficienti 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka dotā monoma pakāpi un koeficientu.
7. Izpratnes jautājumi par monomiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina definīcijas par monomiem.
8. Līdzīgi, vienādi, pretēji monomi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda līdzīgus, vienādus un pretējus monomus.
9. Monoma skaitliskā vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina monoma skaitlisko vērtību, ja dotas mainīgo vērtības.
10. Monomu saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaita, atņem monomus.
11. Līdzīgo monomu saskaitīšana (koeficienti decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi - saskaita, atņem monomus (koeficienti decimāldaļas).
12. Līdzīgie monomi, savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi, savelkot līdzīgos monomus.
13. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Savelk līdzīgos monomus (1 koeficients negatīvs).
14. Monomu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskaita līdzīgos monomus (divi pāri)
15. Nezināmā monoma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nezināmo monomu, lai vienādība būtu patiesa.
16. Iztrūkstošie monomi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda izteiksmi, ar kuru vienādība būtu patiesa.
17. Figūru laukumu izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras laukumu.
18. Figūru perimetru izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.
19. Izteiksme figūras laukumam 2. izziņas līmenis augsta 1p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras laukumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu pakāpes Citi vidēja 3p. Aizpilda tabulu, norādot monoma pakāpi.
2. Monoms, binoms, trinoms Citi zema 1p. Norāda izteiksmes atbilstošo jēdzienu - monoms, binoms, trinoms.
3. Monoms normālformā Citi vidēja 1p. Nosaka, kurā atbildē ir uzrakstīta dotā monoma normālforma.
4. Monoma skaitliskās vērtības aprēķināšana Citi vidēja 1p. Ievieto skaitļus mainīgo vietā un aprēķina monoma vērtību.
5. Izteiksmes vienkāršošana, monomu saskaitīšana Citi vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi - saskaita, atņem monomus.
6. Līdzīgo monomu savilkšana (koeficienti decimāldaļas) Citi vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi - savelk līdzīgos monomus (koeficienti decimāldaļas).
7. Līdzīgie monomi, savilkšana Citi vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi, savelkot līdzīgos monomus.
8. Nezināmā monoma aprēķināšana Citi vidēja 1p. Aprēķina nezināmo monomu, lai vienādība būtu patiesa.
9. Atbilstošās monomu summas atzīmēšana Citi vidēja 1p. Norāda izteiksmi, ar kuru vienādība būtu patiesa.
10. Izteiksmes figūras perimetra izteikšanai Citi vidēja 1p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.
11. Kombinētas figūras laukums Citi vidēja 1p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras laukumu.
12. Izteiksme figūras perimetram Citi augsta 1p. Ar mainīgajiem lielumiem izsaka figūras perimetru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoms, koeficienti, pakāpes 00:20:00 vidēja 16p. Zina jēdzienus monoms, binoms, trinoms. Nosaka monoma pakāpi un koeficientu.
2. Izpratnes jautājumi par monomiem 00:30:00 vidēja 5p. Prot pārveidot monomus, aprēķināt to skaitlisko vērtību, vienkāršot izteiksmes ar monomiem.
3. Monomu saskaitīšana un atņemšana 00:25:00 vidēja 7p. Lieto monomu saskaitīšanu un atņemšanu dažādās situācijās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoma normālforma 00:20:00 vidēja 5p. Zina, kas ir monoma normālforma un pārveido monomu normālformā.
2. Līdzīgi monomi 00:35:00 vidēja 6p. Savelk līdzīgos monomus.