Teorija

Uzdevumi

1. Monoma reizināšana ar naturālu skaitli

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Monoma reizināšana ar veselu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Monomu reizināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Monomu reizināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Monomu reizināšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Monomu reizināšana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Nezināmā monoma (reizinātāja) noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Monomu dalīšana (koeficienti naturāli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Monomu dalīšana (koeficienti veseli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Monomu dalīšana (ar daļsvītru, koeficienti veseli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Monomu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Izteiksmes ar monomu dalīšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Monomu kāpināšana (koeficienti naturāli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Monomu kāpināšana (koeficienti veseli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Monomu (daļveida) kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Monomu kāpināšana (koeficienti racionāli skaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Paralēlskaldņa tilpuma izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Darbības ar monomiem (reizināšana un saskaitīšana)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Paralēlskaldņa virsmas laukuma un tilpuma izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Monomu (koeficienti racionāli skaitļi) kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Monomu reizināšana (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Monomu reizinājums (koeficienti veseli skaitļi) (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Monomu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Monomu kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Darbības ar monomiem vienkopus

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem