Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Monomu reizināšana un dalīšana ar skaitli. Monomu reizināšana Monomu reizināšana un dalīšana ar skaitli. Monomu reizināšana.
2. Monomu dalīšana Monomu dalīšana, teorija un piemēri.
3. Daļveida monomi Darbības ar monomiem daļas formā.
4. Monoma kāpināšana Monoma kāpināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoma reizināšana ar naturālu skaitli 1. izziņas līmenis zema 1p. Reizina monomu ar naturālu skaitli.
2. Monoma reizināšana ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizina monomu ar veselu skaitli.
3. Monomu reizināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizina monomus, ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
4. Monomu reizināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizina 2 monomus, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
5. Monomu reizināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizina 2 monomus ar dažādiem kāpinātājiem, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
6. Monomu reizināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sareizina 3 monomus ar veseliem koeficientiem.
7. Nezināmā monoma (reizinātāja) noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nezināmo monomu reizinājumā.
8. Monomu dalīšana (koeficienti naturāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir naturāli skaitļi.
9. Monomu dalīšana (koeficienti veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
10. Monomu dalīšana (ar daļsvītru, koeficienti veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dala monomus (ar daļsvītru), ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
11. Monomu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizina 2 monomus ar dažādiem kāpinātājiem, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
12. Izteiksmes ar monomu dalīšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda, kuras izteiksmes vienādas ar doto.
13. Monomu kāpināšana (koeficienti naturāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir naturāli skaitļi.
14. Monomu kāpināšana (koeficienti veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir veseli skaitļi.
15. Monomu (daļveida) kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpina daļveida monomu.
16. Monomu kāpināšana (koeficienti racionāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir racionāli skaitļi.
17. Paralēlskaldņa tilpuma izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta paralēlskaldņa tilpuma izteiksmi ar dotajiem lielumiem.
18. Darbības ar monomiem (reizināšana un saskaitīšana) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi, reizinot un saskaitot monomus.
19. Paralēlskaldņa virsmas laukuma un tilpuma izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzraksta izteiksmi paralēlskaldņa virsmas laukumam un tilpumam.
20. Monomu (koeficienti racionāli skaitļi) kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir racionāli skaitļi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu reizināšana (2009) Citi vidēja 1p. Sareizina monomus.
2. Monomu reizinājums (koeficienti veseli skaitļi) (2009) Citi vidēja 1p. Sareizina monomus, koeficienti veseli skaitļi (2009).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu reizināšana Citi vidēja 1p. Sareizina 2 monomus, ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
2. Monomu reizināšana Citi vidēja 1p. Sareizina 2 monomus, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
3. Izteiksmju vienkāršošana ar monomu reizināšanu Citi vidēja 1p. Sareizina 3 monomus ar veseliem koeficientiem.
4. Nezināmā monoma noteikšana Citi vidēja 1p. Nosaka nezināmo monomu reizinājumā.
5. Monomu dalīšana (naturāli koeficienti) Citi vidēja 1p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir naturāli skaitļi.
6. Monomu dalīšana (koeficienti decimāldaļas) Citi vidēja 1p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas.
7. Vienādas izteiksmes ar monomu reizināšanu, dalīšanu Citi vidēja 1p. Norāda, kuras izteiksmes vienādas ar doto.
8. Monomu (ar naturāliem koeficientiem) kāpināšana Citi vidēja 1p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir naturāli skaitļi.
9. Monomu kāpināšana (monoms daļveida) Citi vidēja 1p. Kāpina daļveida monomu.
10. Monomu reizināšana un saskaitīšana vienkopus Citi vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi, reizinot un saskaitot monomus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu reizināšana 00:30:00 vidēja 6p. Reizina monomus.
2. Monomu kāpināšana 00:30:00 vidēja 5p. Kāpina monomus.
3. Darbības ar monomiem vienkopus 00:35:00 vidēja 9p. Vienkāršo izteiksmes, kurās ir darbības ar monomiem, demonstrē izpratni par monomu reizināšanu, dalīšanu, kāpināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu dalīšana 00:30:00 vidēja 5p. Dala monomus.
2. Monomu reizināšana un dalīšana 00:20:00 vidēja 6p. Reizina un dala monomus.