Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Monomu reizināšana un dalīšana ar skaitli. Monomu reizināšana Monomu reizināšana un dalīšana ar skaitli. Monomu reizināšana.
2. Monomu dalīšana Monomu dalīšana, teorija un piemēri.
3. Daļveida monomi Darbības ar monomiem daļas formā.
4. Monoma kāpināšana Monoma kāpināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monoma reizināšana ar naturālu skaitli 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reizina monomu ar naturālu skaitli.
2. Monoma reizināšana ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina monomu ar veselu skaitli.
3. Monomu reizināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina monomus, ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
4. Monomu reizināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina 2 monomus, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
5. Monomu reizināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina 2 monomus ar dažādiem kāpinātājiem, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
6. Monomu reizināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina 3 monomus ar veseliem koeficientiem.
7. Nezināmā monoma (reizinātāja) noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmo monomu reizinājumā.
8. Monomu dalīšana (koeficienti naturāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir naturāli skaitļi.
9. Monomu dalīšana (koeficienti veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
10. Monomu dalīšana (ar daļsvītru, koeficienti veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala monomus (ar daļsvītru), ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
11. Monomu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina 2 monomus ar dažādiem kāpinātājiem, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
12. Izteiksmes ar monomu dalīšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, kuras izteiksmes vienādas ar doto.
13. Monomu kāpināšana (koeficienti naturāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir naturāli skaitļi.
14. Monomu kāpināšana (koeficienti veseli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir veseli skaitļi.
15. Monomu (daļveida) kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpina daļveida monomu.
16. Monomu kāpināšana (koeficienti racionāli skaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir racionāli skaitļi.
17. Paralēlskaldņa tilpuma izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta paralēlskaldņa tilpuma izteiksmi ar dotajiem lielumiem.
18. Darbības ar monomiem (reizināšana un saskaitīšana) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi, reizinot un saskaitot monomus.
19. Paralēlskaldņa virsmas laukuma un tilpuma izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta izteiksmi paralēlskaldņa virsmas laukumam un tilpumam.
20. Monomu (koeficienti racionāli skaitļi) kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir racionāli skaitļi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu reizināšana (2009) Citi vidēja 1 p. Sareizina monomus.
2. Monomu reizinājums (koeficienti veseli skaitļi) (2009) Citi vidēja 1 p. Sareizina monomus, koeficienti veseli skaitļi (2009).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu reizināšana Citi vidēja 1 p. Sareizina 2 monomus, ja monomu koeficienti ir veseli skaitļi.
2. Monomu reizināšana Citi vidēja 1 p. Sareizina 2 monomus, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas un veseli skaitļi.
3. Izteiksmju vienkāršošana ar monomu reizināšanu Citi vidēja 1 p. Sareizina 3 monomus ar veseliem koeficientiem.
4. Nezināmā monoma noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka nezināmo monomu reizinājumā.
5. Monomu dalīšana (naturāli koeficienti) Citi vidēja 1 p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir naturāli skaitļi.
6. Monomu dalīšana (koeficienti decimāldaļas) Citi vidēja 1 p. Dala monomus, ja monomu koeficienti ir decimāldaļas.
7. Vienādas izteiksmes ar monomu reizināšanu, dalīšanu Citi vidēja 1 p. Norāda, kuras izteiksmes vienādas ar doto.
8. Monomu (ar naturāliem koeficientiem) kāpināšana Citi vidēja 1 p. Kāpina monomu, kuram koeficienti ir naturāli skaitļi.
9. Monomu kāpināšana (monoms daļveida) Citi vidēja 1 p. Kāpina daļveida monomu.
10. Monomu reizināšana un saskaitīšana vienkopus Citi vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi, reizinot un saskaitot monomus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu reizināšana 00:30:00 vidēja 6 p. Reizina monomus.
2. Monomu kāpināšana 00:30:00 vidēja 5 p. Kāpina monomus.
3. Darbības ar monomiem vienkopus 00:35:00 vidēja 9 p. Vienkāršo izteiksmes, kurās ir darbības ar monomiem, demonstrē izpratni par monomu reizināšanu, dalīšanu, kāpināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomu dalīšana 00:30:00 vidēja 5 p. Dala monomus.
2. Monomu reizināšana un dalīšana 00:20:00 vidēja 6 p. Reizina un dala monomus.