Dalot monomu ar monomu:
  • dala monomu koeficientus;
  • dala pakāpes ar vienādām bāzēm;
  • dalot pakāpes, kāpinātājus atņem.
Piemērs:
Izteiksmes 8x2y6÷4xy3 vērtība ir ...
 
1. Ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā vienmēr ir \(1\).
1 (2).svg
 
2. Dalīšanu var uzrakstīt daļas formā!
2 (2).svg
 
3. Dala koeficientus un pakāpes ar vienādām bāzēm!
3 (2).svg
 
4. Dalot pakāpes, kāpinātājus atņem!
4 (2).svg
 
5. Sareizina locekļus un iegūst rezultātu!
5 (3).svg
 
Atceries - mainīgā reizinātāja pakāpi \(1\) parasti nenorāda!
Piemērs:
Izteiksmes a4b3÷5ab vērtība ir ...
 
1. Ja izteiksmē koeficients nav norādīts, tad tas vienmēr ir 1.
6 (2).svg
 
2. Koeficientus dala arī tad, ja kāds no tiem ir \(1\)!
7 (2).svg
 
3. Ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā vienmēr ir \(1\).
8 (2).svg
 
4. Dalot pakāpes, kāpinātājus atņem!
9 (2).svg
 
5. Sareizina locekļus un iegūst rezultātu!
10 (1).svg
Piemērs:
Izteiksmes 3m6n2÷6mn2 vērtība ir ...
 
1. Ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā vienmēr ir \(1\).
11 (1).svg
 
2. Dala koeficientus un pakāpes ar vienādām bāzēm!
12 (1).svg
 
3. Dalot pakāpes, koeficientus atņem!
13 (2).svg
 
4. Ja kāpinātājs ir \(0\), tad pakāpes vērtība ir \(1\), tas ir, n0=1
14 (1).svg