Dalot monomu ar monomu:
  • dala monomu koeficientus;
  • dala pakāpes ar vienādām bāzēm;
  • dalot pakāpes, kāpinātājus atņem.
Piemērs:
Izteiksmes 8x2y6:4xy3 vērtība ir ...
 
1. Ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā vienmēr ir \(1\).
8x2y6:4xy3=8x2y6:4x1y3
 
2. Dalīšanu var uzrakstīt daļas formā!
8x2y6:4xy3=8x2y64x1y3
 
3. Dala koeficientus un pakāpes ar vienādām bāzēm!
8x2y64x1y3=84x2x1y6y3
 
4. Dalot pakāpes, kāpinātājus atņem!
84x2x1y6y3=244x21y63=2x1y3
 
5. Sareizina locekļus un iegūst rezultātu!
2x1y3=2xy3
 
Atceries - mainīgā reizinātāja pakāpi \(1\) parasti nenorāda!
Piemērs:
Izteiksmes a4b3:5ab vērtība ir ...
 
1. Ja izteiksmē koeficients nav norādīts, tad tas vienmēr ir 1.
a4b3:5ab=1a4b3:5ab
 
2. Koeficientus dala arī tad, ja kāds no tiem ir \(1\)!
1a4b3:5ab=15a4ab3b
 
3. Ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā vienmēr ir \(1\).
15a4ab3b=15a4a1b3b1
 
4. Dalot pakāpes, kāpinātājus atņem!
15a41b31=15a3b2
 
5. Sareizina locekļus un iegūst rezultātu!
15a3b2=15a3b2
Piemērs:
Izteiksmes 3m6n2:6mn2 vērtība ir ...
 
1. Ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā vienmēr ir \(1\).
3m6n2:6mn2=3m6n2:6m1n2
 
2. Dala koeficientus un pakāpes ar vienādām bāzēm!
3m6n2:6m1n2=36m6m1n2n2
 
3. Dalot pakāpes, koeficientus atņem!
323m61n22=12m5n0
 
4. Ja kāpinātājs ir \(0\), tad pakāpes vērtība ir \(1\), tas ir, n0=1
12m5n0=12m51=12m5