4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātfunkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments I

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments II

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments III

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax²+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x, y asi pēc grafika

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Punkta piederība grafikam (analītiski)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Punkta piederība funkcijas grafikam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kvadrātfunkcijas grafika punkta koordinātas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Kvadrātfunkcijas vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Kvadrātfunkcijas nulles analītiski

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Kvadrātfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Kvadrātfunkcijas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kvadrātvienādojums x²+c=0

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Kvadrātvienādojums ax²+c=0

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Kvadrātvienādojums x²+c=0 (c daļa)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 (saknes daļveida)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 atrisinājumu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
22. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 sakņu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kvadrātfunkcijas pētīšana, konstruēšana (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
2. Kvadrātfunkcijas monotonitātes intervāli (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Funkcijas krustpunkts ar y asi (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kvadrātvienādojums ax²+c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem