4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcija Kvadrātfunkcija, definīcijas apgabals, grafiks.
2. Kvadrātfunkcijas y=ax² īpašības Kvadrātfunkcija y=ax^2, īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst kvadrātfunkciju starp citām funkcijām.
2. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina kvadrātfunkcijas vērtību, ja dots arguments (b=0, c=0).
3. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments II 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina kvadrātfunkcijas vērtību, ja dots arguments (b=0, a=1).
4. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments III 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina kvadrātfunkcijas vērtību, ja dots arguments (b=0).
5. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax²+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aizpilda tabulu, aprēķinot kvadrātfunkcijas vērtības.
6. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x, y asi pēc grafika 2. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas krustpunktus ar x,y asi.
7. Punkta piederība grafikam (analītiski) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai punkts pieder grafikam.
8. Punkta piederība funkcijas grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai punkts pieder kvadrātfunkcijas grafikam.
9. Kvadrātfunkcijas grafika punkta koordinātas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka y koordinātu kvadrātfunkcijas grafika punktam.
10. Kvadrātfunkcijas vērtību apgabals 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka kvadrātfunkcijas vērtību apgabalu.
11. Kvadrātfunkcijas nulles analītiski 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kvadrātfunkcijas nulles (saknes) analītiski.
12. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas lielāko un mazāko vērtību.
13. Kvadrātfunkcijas īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka kvadrātfunkcijas lielāko vai mazāko vērtību.
14. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc grafika norādi funkcijas vienādzīmju intervālus.
15. Kvadrātvienādojums x²+c=0 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atrisina kvadrātvienādojumu x^2+c=0.
16. Kvadrātvienādojums ax²+c=0 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atrisina kvadrātvienādojumu ax^2+c=0.
17. Kvadrātvienādojums x²+c=0 (c daļa) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina kvadrātvienādojumu x^2+c=0 (c daļa).
18. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 (saknes daļveida) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina kvadrātvienādojumu ax^2+c=0 (saknes daļveida).
19. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 atrisinājumu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kvadrātvienādojuma ax^2+c=0 atrisinājumu skaitu.
20. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina kvadrātfunkcijas vērtību, ja dots arguments.
21. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 atrisināšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Atrisina kvadrātvienādojumu ax^2+c=0.
22. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 sakņu skaits 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kvadrātvienādojuma ax^2+c=0 sakņu skaitu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas pētīšana, konstruēšana (2018) Citi vidēja 1,5 p. No kvadrātfunkcijas grafika nolasa nulles, nosaka monotonitāti (2018).
2. Kvadrātfunkcijas monotonitātes intervāli (2017) Citi zema 1 p. No grafika nosaka kvadrātfunkcijas augšanas vai dilšanas intervālu.
3. Funkcijas krustpunkts ar y asi (2015) Citi zema 1 p. Nosaka kvadrātfunkcijas grafika krustpunktu ar y asi.
4. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli (2011) Citi vidēja 1 p. Nosaka kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervālus (2011).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas augšanas/dilšanas intervāli Citi vidēja 1 p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas augšanas/dilšanas intervālus (2006).
2. Funkcija - kvadrāta laukuma atkarība no malas Citi vidēja 3 p. Aizpildīt vērtību tabulu - kvadrāta laukuma atkarība no malas.
3. Kvadrātvienādojuma ax²+c=0 atrisināšana Citi zema 2 p. Atrisina kvadrātvienādojumu ax^2+c=0.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojums ax²+c=0 00:25:00 vidēja 9 p. Atrisina kvadrātvienādojumu ax^2+c=0.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas īpašības 00:30:00 vidēja 9,5 p. Raksturo kvadrātfunkcijas dažādus lielumus un īpašības.
2. Kvadrātfunkcijas vērtību aprēķināšana 00:20:00 vidēja 9 p. Aprēķina kvadrātfunkcijas vērtības.