1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?

  1. Talesa teorēma. Proporcionāli nogriežņi

  2. Trijstūra viduslīnija

  3. Līdzīgi trijstūri, trijstūru līdzības pazīmes

  4. Trijstūru līdzības lietojums

 2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?

  1. Trapece, taisnleņķa trapece

  2. Vienādsānu trapece

  3. Trapeces viduslīnija. Trapeces laukums

  4. Taisna četrstūra prizma, telpiski ķermeņi

 3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?

  1. Sin, cos, tg definēšana, nezināmo lielumu aprēķināšana taisnleņķa trijstūrī

  2. Sakarības taisnleņķa trijstūrī matemātiskos un reālos kontekstos

 4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinātājos?

  1. Polinoma sadalīšana reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām

  2. Binoma kvadrāts

  3. Kvadrātu starpība

  4. Visu darbību ar monomiem, polinomiem lietojums

 5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?

  1. Kvadrātvienādojumi

  2. Kvadrātfunkcija

  3. Kvadrātnevienādības

 6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?

  1. Vienādojums ar diviem nezināmajiem un tā grafiskais attēlojums

  2. Vienādojumu sistēmas atrisināšana grafiski

  3. Vienādojumu sistēmas atrisināšanas analītiskie paņēmieni

 7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?

  1. Skaitļu virknes, skaitļu sakārtojumi

  2. Aritmētiskā progresija, tās īpašības

  3. Aritmētiskās progresijas pieraksts, ar formulu aprakstot atkarību no kārtas numura

 8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?

  1. Ap trijstūri apvilkta riņķa līnija

  2. Riņķa līnijas pieskare, trijstūrī ievilkta riņķa līnija

  3. Četrstūris un riņķa līnija

  4. Regulāri daudzstūri