Teorija

Uzdevumi

1. Binoma kvadrāta formulas atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Starpības kvadrāta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Binoma kvadrāta pārveidošana par trinomu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Binoma kvadrāts I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Binoma kvadrāts II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā I

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā II

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Kvadrāta laukums kā binoma kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Kvadrāta malas izteikšana no laukuma izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Trinoma kā binoma kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Trinoma (koeficienti decimāldaļas) sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Trinoma izteikšana binoma kvadrātā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vienādojums ar summas kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Vienādojums ar starpības kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Vienādojums ar binoma kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Binoma kvadrāts un pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Apgalvojums par binoma kvadrāta formulu (2007)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Koeficienti binoma kvadrāta formulā (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Koeficienti binoma kvadrātā (2006)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Binoma kvadrāts (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Binoma kvadrāts ar mīnus zīmi pirms iekavām (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Izteiksme, kas satur binoma kvadrātu (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Binoma kvadrāta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Trinoma pārvaidošana par binoma kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Binoma kvadrāta lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem