4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Summas kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: (a+b)^2.
2. Starpības kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: binoma kvadrāts (a-b)^2.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formulas atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda binoma kvadrātam atbilstošo formulu.
2. Starpības kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Trinomu izsaka kā binoma kvadrātu un nosaka otru reizinātāju (iekavas).
3. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
4. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
5. Trinoms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ieraksta binoma kvadrāta formulas vidējo locekli.
6. Binoma kvadrāts I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ieraksta koeficientus (arī decimāldaļu) binoma kvadrāta formulas atrisinājumā.
7. Binoma kvadrāts II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Binoma kvadrāta formula ar pakāpēm.
8. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā I 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lieto binoma kvadrāta formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
9. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina skaitliskas izteiksmes vērtību, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
10. Kvadrāta laukums kā binoma kvadrāts 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka izteiksmi kvadrāta laukumam, kura mala izteikta ar binomu.
11. Kvadrāta malas izteikšana no laukuma izteiksmes 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kvadrāta malu, ja dota laukuma izteiksme.
12. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
13. Trinoma kā binoma kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
14. Trinoma (koeficienti decimāldaļas) sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Trinomu (koeficienti decimāldaļas) sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
15. Trinoma izteikšana binoma kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbildi, kurā trinoms pārveidots par binoma kvadrātu.
16. Vienādojums ar summas kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina vienādojumu, izmantojot summas kvadrāta formulu.
17. Vienādojums ar starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atrisina vienādojumu, izmantojot starpības kvadrāta formulu.
18. Vienādojums ar binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina vienādojumu, kas satur binoma kvadrātu.
19. Binoma kvadrāts un pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Binoma kvadrāta formula ar pakāpēm (zīmes dotas)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojums par binoma kvadrāta formulu (2007) Citi vidēja 1 p. Novērtē apgalvojumu par binoma kvadrāta formulu (2007).
2. Koeficienti binoma kvadrāta formulā (2009) Citi vidēja 2 p. Nosaka koeficientus binoma kvadrātam (2009).
3. Koeficienti binoma kvadrātā (2006) Citi zema 1 p. Nosaka koeficientus binoma kvadrātā (2006).
4. Binoma kvadrāts (2005) Citi vidēja 2 p. Atver iekavas ar binoma kvadrātu (2005).
5. Binoma kvadrāts ar mīnus zīmi pirms iekavām (2005) Citi vidēja 2 p. Atver iekavas ar binoma kvadrātu, pirms iekavām mīnus zīme (2005).
6. Izteiksme, kas satur binoma kvadrātu (2006) Citi vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi, kas satur binoma kvadrātu (2006).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starpības kvadrātam atbilstošās izteiksmes Citi vidēja 1 p. Norāda izteiksmes, kas vienādas ar doto starpības kvadrātu.
2. Starpības kvadrāts kā divu binomu reizinājums Citi vidēja 1 p. Sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
3. Binoma kvadrāta formula Citi vidēja 1 p. Ieraksta binoma kvadrāta formulas vidējo locekli.
4. Binoma kvadrāta formula un pakāpes Citi vidēja 1 p. Kāpina kvadrātā binomu, kurā ir pakāpes.
5. Kvadrāta laukuma izteikšana ar binoma kvadrātu Citi vidēja 1 p. Nosaka izteiksmi kvadrāta laukumam, kura mala izteikta ar binomu.
6. Trinoma sadalīšana reizinātājos ar binoma kvadrāta formulu Citi vidēja 1 p. Trinomu sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
7. Trinoma sadalīšana reizinātājos Citi vidēja 1 p. Trinomu sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formula 00:25:00 vidēja 9 p. Demonstrē zināšanas un prasmes binoma kvadrāta formulas pārveidošanā.
2. Trinoma pārvaidošana par binoma kvadrātu 00:25:00 vidēja 7 p. Demonstrē prasmes trinomu pārveidot par binoma kvadrātu.
3. Binoma kvadrāta lietošana 00:15:00 vidēja 5 p. Demonstrē prasmes binoma kvadrātu lietot skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trinoma sadalīšana reizinātājos ar binoma kvadrāta formulu 00:20:00 vidēja 7 p. Demonstrē prasmes trinomu sadalīt reizinātājos ar binoma kvadrāta formulu.
2. Izteiksmes un vienādojumi ar binoma kvadrāta formulu 00:30:00 vidēja 13 p. Demonstrē prasmes lietot binoma kvadrāta formulu izteiksmju vienkāršošanā un vienādojumu atrisināšanā.