Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Summas kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: (a+b)^2.
2. Starpības kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: binoma kvadrāts (a-b)^2.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formulas atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Norāda binoma kvadrātam atbilstošo formulu.
2. Starpības kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trinomu izsaka kā binoma kvadrātu un nosaka otru reizinātāju (iekavas).
3. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
4. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
5. Binoma kvadrāta pārveidošana par trinomu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ieraksta binoma kvadrāta formulas vidējo locekli.
6. Binoma kvadrāts I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ieraksta koeficientus (arī decimāldaļu) binoma kvadrāta formulas atrisinājumā.
7. Binoma kvadrāts II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Binoma kvadrāta formula ar pakāpēm.
8. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā I 2. izziņas līmenis augsta 2p. Lieto binoma kvadrāta formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
9. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā II 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķina skaitliskas izteiksmes vērtību, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
10. Kvadrāta laukums kā binoma kvadrāts 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka izteiksmi kvadrāta laukumam, kura mala izteikta ar binomu.
11. Kvadrāta malas izteikšana no laukuma izteiksmes 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kvadrāta malu, ja dota laukuma izteiksme.
12. Trinoma pārveidošana par binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
13. Trinoma kā binoma kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido trinomu par binoma kvadrātu.
14. Trinoma (koeficienti decimāldaļas) sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trinomu (koeficienti decimāldaļas) sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
15. Trinoma izteikšana binoma kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda atbildi, kurā trinoms pārveidots par binoma kvadrātu.
16. Vienādojums ar summas kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrisina vienādojumu, izmantojot summas kvadrāta formulu.
17. Vienādojums ar starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atrisina vienādojumu, izmantojot starpības kvadrāta formulu.
18. Vienādojums ar binoma kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrisina vienādojumu, kas satur binoma kvadrātu.
19. Binoma kvadrāts un pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Binoma kvadrāta formula ar pakāpēm (zīmes dotas)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojums par binoma kvadrāta formulu (2007) Citi vidēja 1p. Novērtē apgalvojumu par binoma kvadrāta formulu (2007).
2. Koeficienti binoma kvadrāta formulā (2009) Citi vidēja 2p. Nosaka koeficientus binoma kvadrātam (2009).
3. Koeficienti binoma kvadrātā (2006) Citi zema 1p. Nosaka koeficientus binoma kvadrātā (2006).
4. Binoma kvadrāts (2005) Citi vidēja 2p. Atver iekavas ar binoma kvadrātu (2005).
5. Binoma kvadrāts ar mīnus zīmi pirms iekavām (2005) Citi vidēja 2p. Atver iekavas ar binoma kvadrātu, pirms iekavām mīnus zīme (2005).
6. Izteiksme, kas satur binoma kvadrātu (2006) Citi vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi, kas satur binoma kvadrātu (2006).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starpības kvadrātam atbilstošās izteiksmes Citi vidēja 1p. Norāda izteiksmes, kas vienādas ar doto starpības kvadrātu.
2. Starpības kvadrāts kā divu binomu reizinājums Citi vidēja 1p. Sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
3. Binoma kvadrāta formula Citi vidēja 1p. Ieraksta binoma kvadrāta formulas vidējo locekli.
4. Binoma kvadrāta formula un pakāpes Citi vidēja 1p. Kāpina kvadrātā binomu, kurā ir pakāpes.
5. Kvadrāta laukuma izteikšana ar binoma kvadrātu Citi vidēja 1p. Nosaka izteiksmi kvadrāta laukumam, kura mala izteikta ar binomu.
6. Trinoma sadalīšana reizinātājos ar binoma kvadrāta formulu Citi vidēja 1p. Trinomu sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
7. Trinoma sadalīšana reizinātājos Citi vidēja 1p. Trinomu sadala reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formula 00:25:00 vidēja 9p. Demonstrē zināšanas un prasmes binoma kvadrāta formulas pārveidošanā.
2. Trinoma pārvaidošana par binoma kvadrātu 00:25:00 vidēja 7p. Demonstrē prasmes trinomu pārveidot par binoma kvadrātu.
3. Binoma kvadrāta lietošana 00:15:00 vidēja 5p. Demonstrē prasmes binoma kvadrātu lietot skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trinoma sadalīšana reizinātājos ar binoma kvadrāta formulu 00:20:00 vidēja 7p. Demonstrē prasmes trinomu sadalīt reizinātājos ar binoma kvadrāta formulu.
2. Izteiksmes un vienādojumi ar binoma kvadrāta formulu 00:30:00 vidēja 13p. Demonstrē prasmes lietot binoma kvadrāta formulu izteiksmju vienkāršošanā un vienādojumu atrisināšanā.