Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātu starpības formula

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lietotās formulas nosaukums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātu starpības formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kvadrātu starpības formulas izveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātu starpība kā divu binomu reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Reizinātāja noteikšana kvadrātu starpības formulā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Binomi kvadrātu starpībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Sadalīšana reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Iracionālu binomu reizinājums

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Binomu reizinājums (binomi iracionālas izteiksmes)

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Kvadrātu starpības formulas lietošana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Kvadrātu starpības formulas lietošana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Sadalīšana reizinātājos, binoma kvadrāts un skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Taisnstūra laukums kā kvadrātu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kvadrātu starpība (ar iracionālām izteiksmēm)

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kvadrātu starpības formula (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kvadrātu starpības formula un formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Kvadrātu starpība iracionāliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem