STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātu starpība Kvadrātu starpības formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības formula 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda kvadrātu starpības formulai atbilstošo izteiksmi.
2. Lietotās formulas nosaukums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norādi pārveidojumā lietotās formulas nosaukumu.
3. Kvadrātu starpības formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbildi, kurā pareizi pārveidota kvadrātu starpības izteiksme.
4. Kvadrātu starpības formulas izveidošana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda kvadrātu starpības formulai atbilstošo izteiksmi.
5. Kvadrātu starpība kā divu binomu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbildi, kurā pareizi pārveidota kvadrātu starpības izteiksme.
6. Reizinātāja noteikšana kvadrātu starpības formulā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmo reizinātāju kvadrātu starpības formulā.
7. Binomi kvadrātu starpībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka otru binomu kvadrātu starpībā.
8. Sadalīšana reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izteiksmi sadala reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu.
9. Iracionālu binomu reizinājums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lieto kvadrātu starpību iracionālas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
10. Binomu reizinājums (binomi iracionālas izteiksmes) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lieto kvadrātu starpību iracionālas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
11. Kvadrātu starpības formulas lietošana I 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
12. Kvadrātu starpības formulas lietošana II 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
13. Sadalīšana reizinātājos, binoma kvadrāts un skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Sadala reizinātājos pēc kvadrātu starpības formulas. Binoma kvadrāts un skaitlis.
14. Taisnstūra laukums kā kvadrātu starpība 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, ar kuru izteiksmi izteikts taisnstūra laukums, ja dotas malu izteiksmes.
15. Kvadrātu starpība (ar iracionālām izteiksmēm) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Lieto kvadrātu starpību iracionālas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības formula (2008) Citi vidēja 1 p. Nosaki monomu, kas jāieraksta kvadrātu starpības formulā (2008).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trūkstošo monomu norādīšana Citi vidēja 1 p. Norāda trūkstošos monomus kvadrātu starpībā.
2. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos Citi vidēja 1 p. Norāda otru binomu izteiksmei, kur kvadrātu starpība sadalīta reizinātājos.
3. Kvadrātu starpības formulas lietošana izteiksmes vērtības aprēķināšanai I Citi vidēja 1 p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
4. Kvadrātu starpības formulas lietošana izteiksmes vērtības aprēķināšanai II Citi vidēja 1 p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
5. Taisnstūra laukuma izteikšana ar kvadrātu starpību Citi vidēja 1 p. Izsaka taisnstūra laukumu kā kvadrātu starpību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības formula un formulas lietošana 00:20:00 vidēja 7 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par kvadrātu starpības formulu un tās lietošanu.
2. Kvadrātu starpība iracionāliem skaitļiem 00:15:00 vidēja 5 p. Lieto kvadrātu starpības formulu iracionāliem skaitļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos 00:20:00 vidēja 7 p. Demonstrē prasmes kvadrātu starpību sadalīt reizinātājos.
2. Skaitlisku izteiksmju vērtības aprēķināšana ar kvadrātu starpības formulu 00:20:00 vidēja 4 p. Demonstrē prasmes aprēķināt skaitliskas iteiksmes vērtību ar kvadrātu starpības formulu.