Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātu starpība Kvadrātu starpības formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības formula 1. izziņas līmenis zema 1p. Norāda kvadrātu starpības formulai atbilstošo izteiksmi.
2. Lietotās formulas nosaukums 1. izziņas līmenis zema 1p. Norādi pārveidojumā lietotās formulas nosaukumu.
3. Kvadrātu starpības formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda atbildi, kurā pareizi pārveidota kvadrātu starpības izteiksme.
4. Kvadrātu starpības formulas izveidošana 2. izziņas līmenis zema 1p. Norāda kvadrātu starpības formulai atbilstošo izteiksmi.
5. Kvadrātu starpība kā divu binomu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda atbildi, kurā pareizi pārveidota kvadrātu starpības izteiksme.
6. Reizinātāja noteikšana kvadrātu starpības formulā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nezināmo reizinātāju kvadrātu starpības formulā.
7. Binomi kvadrātu starpībā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka otru binomu kvadrātu starpībā.
8. Sadalīšana reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmi sadala reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu.
9. Iracionālu binomu reizinājums 2. izziņas līmenis augsta 2p. Lieto kvadrātu starpību iracionālas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
10. Binomu reizinājums (binomi iracionālas izteiksmes) 2. izziņas līmenis augsta 2p. Lieto kvadrātu starpību iracionālas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
11. Kvadrātu starpības formulas lietošana I 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
12. Kvadrātu starpības formulas lietošana II 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
13. Sadalīšana reizinātājos, binoma kvadrāts un skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 2p. Sadala reizinātājos pēc kvadrātu starpības formulas. Binoma kvadrāts un skaitlis.
14. Taisnstūra laukums kā kvadrātu starpība 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda, ar kuru izteiksmi izteikts taisnstūra laukums, ja dotas malu izteiksmes.
15. Kvadrātu starpība (ar iracionālām izteiksmēm) 2. izziņas līmenis augsta 1p. Lieto kvadrātu starpību iracionālas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības formula (2008) Citi vidēja 1p. Nosaki monomu, kas jāieraksta kvadrātu starpības formulā (2008).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trūkstošo monomu norādīšana Citi vidēja 1p. Norāda trūkstošos monomus kvadrātu starpībā.
2. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos Citi vidēja 1p. Norāda otru binomu izteiksmei, kur kvadrātu starpība sadalīta reizinātājos.
3. Kvadrātu starpības formulas lietošana izteiksmes vērtības aprēķināšanai I Citi vidēja 1p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
4. Kvadrātu starpības formulas lietošana izteiksmes vērtības aprēķināšanai II Citi vidēja 1p. Lieto kvadrātu starpības formulu skaitliskas izteiksmes vērtības aprēķināšanai.
5. Taisnstūra laukuma izteikšana ar kvadrātu starpību Citi vidēja 1p. Izsaka taisnstūra laukumu kā kvadrātu starpību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības formula un formulas lietošana 00:20:00 vidēja 7p. Demonstrē zināšanas un prasmes par kvadrātu starpības formulu un tās lietošanu.
2. Kvadrātu starpība iracionāliem skaitļiem 00:15:00 vidēja 5p. Lieto kvadrātu starpības formulu iracionāliem skaitļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos 00:20:00 vidēja 7p. Demonstrē prasmes kvadrātu starpību sadalīt reizinātājos.
2. Skaitlisku izteiksmju vērtības aprēķināšana ar kvadrātu starpības formulu 00:20:00 vidēja 4p. Demonstrē prasmes aprēķināt skaitliskas iteiksmes vērtību ar kvadrātu starpības formulu.