Teorija

Uzdevumi

1. Paņēmiena izvēle sadalīšanai reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Paņēmieni sadalīšanai reizinātājos un izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Izteiksme kā reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Binoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kopīgā reizinātāja iznešana trinomam

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Sadalīšana reizinātājos ar 2 paņēmieniem

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Sadalīšana reizinātājos (iracionāli skaitļi)

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Kvadrātu starpība ar binomu viena saskaitāmā vietā

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Starpības aprēķināšana no kvadrātu starpības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Kvadrātu starpības lietošana skaitļu aprēķināšanai

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Izteiksmes veida noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kopīgā reizinātāja (monoma) iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Polinoma sadalīšana reizinātājos (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Reizinājums un paņēmieni sadalīšanai reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem