Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos Izteiksmes sadalīšana reizinātājos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paņēmiena izvēle sadalīšanai reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda paņēmienu izteiksmes sadalīšanai reizinātājos.
2. Apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos ir patiess.
3. Paņēmieni sadalīšanai reizinātājos un izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Norāda paņēmienu un sadala izteiksmi reizinātājos.
4. Izteiksme kā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda, kuras izteiksmes ir reizinājums.
5. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1p. Iznes kopīgo reizinātāju pirms iekavām.
6. Binoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Binoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
7. Kopīgā reizinātāja iznešana trinomam 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trinomā iznes kopīgo reizinātāju pirms iekavām.
8. Apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai binomu var sadalīt reizinātājos.
9. Sadalīšana reizinātājos ar 2 paņēmieniem 2. izziņas līmenis augsta 2p. Sadala polinomu reizinātājos ar 2 paņēmieniem.
10. Sadalīšana reizinātājos (iracionāli skaitļi) 2. izziņas līmenis augsta 1p. Kvadrātu starpību sadala reizinātājos (iracionāli koeficienti).
11. Kvadrātu starpība ar binomu viena saskaitāmā vietā 2. izziņas līmenis augsta 2p. Kvadrātu starpību sadala reizinātājos (viens saskaitāmais ir binoms).
12. Starpības aprēķināšana no kvadrātu starpības 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina 2 skaitļu starpību, izmantojot kvadrātu starpību.
13. Kvadrātu starpības lietošana skaitļu aprēķināšanai 3. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķina 2 secīgus naturālus skaitļus, ja dota to kvadrātu starpība.
14. Izteiksmes veida noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuras izteiksmes ir reizinājums.
15. Kopīgā reizinātāja (monoma) iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju monomu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma sadalīšana reizinātājos (2019) Citi vidēja 1p. Polinomu sadala reizinātājos (2019).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojums par binoma sadalīšanu reizinātājos Citi vidēja 1p. Nosaka, vai binomu var sadalīt reizinātājos.
2. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos (iracionāli koeficienti) Citi augsta 1p. Kvadrātu starpību sadala reizinātājos (iracionāli koeficienti).
3. Kvadrātu starpības lietošana secīgu pāra skaitļu aprēķināšanai Citi augsta 3p. Aprēķina 2 secīgus naturālus skaitļus, ja dota to kvadrātu starpība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājums un paņēmieni sadalīšanai reizinātājos 00:20:00 vidēja 6p. Demonstrē prasmes izvēlēties atbilstošo paņēmienu sadalīšanai reizinātājos un noteikt, vai izteiksme ir reizinājums.
2. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 00:20:00 vidēja 7p. Demonstrē prasmes sadalīt izteiksmi reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Formulu izmantošana sadalīšanai reizinātājos 00:25:00 vidēja 8p. Demonstrē prasmes lietot formulas izteiksmju sadalīšanai reizinātājos.