ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos Izteiksmes sadalīšana reizinātājos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paņēmiena izvēle sadalīšanai reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda paņēmienu izteiksmes sadalīšanai reizinātājos.
2. Apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos ir patiess.
3. Paņēmieni sadalīšanai reizinātājos un izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Norāda paņēmienu un sadala izteiksmi reizinātājos.
4. Izteiksme kā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, kuras izteiksmes ir reizinājums.
5. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iznes kopīgo reizinātāju pirms iekavām.
6. Binoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Binoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
7. Kopīgā reizinātāja iznešana trinomam 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trinomā iznes kopīgo reizinātāju pirms iekavām.
8. Apgalvojums par sadalīšanu reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai binomu var sadalīt reizinātājos.
9. Sadalīšana reizinātājos ar 2 paņēmieniem 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Sadala polinomu reizinātājos ar 2 paņēmieniem.
10. Sadalīšana reizinātājos (iracionāli skaitļi) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Kvadrātu starpību sadala reizinātājos (iracionāli koeficienti).
11. Kvadrātu starpība ar binomu viena saskaitāmā vietā 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Kvadrātu starpību sadala reizinātājos (viens saskaitāmais ir binoms).
12. Starpības aprēķināšana no kvadrātu starpības 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina 2 skaitļu starpību, izmantojot kvadrātu starpību.
13. Kvadrātu starpības lietošana skaitļu aprēķināšanai 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina 2 secīgus naturālus skaitļus, ja dota to kvadrātu starpība.
14. Izteiksmes veida noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuras izteiksmes ir reizinājums.
15. Kopīgā reizinātāja (monoma) iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju monomu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma sadalīšana reizinātājos (2019) Citi vidēja 1 p. Polinomu sadala reizinātājos (2019).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojums par binoma sadalīšanu reizinātājos Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai binomu var sadalīt reizinātājos.
2. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos (iracionāli koeficienti) Citi augsta 1 p. Kvadrātu starpību sadala reizinātājos (iracionāli koeficienti).
3. Kvadrātu starpības lietošana secīgu pāra skaitļu aprēķināšanai Citi augsta 3 p. Aprēķina 2 secīgus naturālus skaitļus, ja dota to kvadrātu starpība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājums un paņēmieni sadalīšanai reizinātājos 00:20:00 vidēja 6 p. Demonstrē prasmes izvēlēties atbilstošo paņēmienu sadalīšanai reizinātājos un noteikt, vai izteiksme ir reizinājums.
2. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 00:20:00 vidēja 7 p. Demonstrē prasmes sadalīt izteiksmi reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Formulu izmantošana sadalīšanai reizinātājos 00:25:00 vidēja 8 p. Demonstrē prasmes lietot formulas izteiksmju sadalīšanai reizinātājos.