STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Diferences noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Aritmētiskās progresijas diferences aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Diferences aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Diference un nākamie četri locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Iztrūkstošie aritmētiskās progresijas locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. N - tā locekļa aprēķināšana, ja dota diference un pirmais loceklis

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Aritmētiskās progresijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Pirmā locekļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. N - tā locekļa formula un diference

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vispārīgā locekļa formula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Virknes locekļi un diference

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Virknes pirmā un n - tā locekļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Kārtas numurs virknes loceklim

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Virknes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Virknes n - tā locekļa kārtas numura noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Aritmētiskās progresijas diference

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Aritmētiskās progresijas locekļi un diference

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Virknes locekļu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem